Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Волинській області
за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року1

 
Обсяги інвестицій на
01.01.
01.04.
тис.дол.
США
у % до
загального
підсумку
тис.дол. США
у % до
загального
підсумку
Всього
251259,6
100,0
260431,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
12968,6
5,2
13398,2
5,1
Промисловість
181431,6
72,2
186288,8
71,5
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
2
2
2
2
переробна промисловість
180854,9
72,0
185636,2
71,3
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2
2
2
2
Будівництво
31,7
0,0
33,3
0,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
28136,6
11,2
29697,2
11,4
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність
1007,0
0,4
791,1
0,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
61,0
0,0
63,9
0,0
Інформація та телекомунікації
0,8
0,0
13,3
0,0
Фінансова та страхова діяльність
2
2
2
2
Операції з нерухомим майном
10726,5
4,3
11073,7
4,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
1670,6
0,7
3312,8
1,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
7085,8
2,8
7587,4
2,9
Освіта
2
2
2
2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
2

1Дані на 01.01.2018р.  є попередніми.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2018