Товарна структура зовнішньої торгiвлi у 2017 році
(за уточненими річними даними)

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до 2016р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до 2016р.
у % до загального обсягу
Усього
689287,7
112,7
100,0
1335421,4
118,0
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
35846,4
155,7
5,2
37171,2
131,5
2,8
01 живi тварини
159,6
105,2
0,0
12036,7
123,6
0,9
02 м'ясо та їстівні субпродукти
13272,9
121,2
1,9
23073,4
135,3
1,7
03 риба i ракоподібні
206,9
141,8
0,0
741,3
70,2
0,1
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед
21897,6
186,4
3,2
1199,2
422,9
0,1
05 інші продукти тваринного походження
309,4
1227,9
0,1
120,6
82,1
0,0
II. Продукти рослинного походження
74894,0
125,5
10,9
5124,8
82,2
0,4
06 живі дерева та інші рослини
402,3
90,2
0,0
07 овочi
2299,3
83,8
0,3
1233,1
60,7
0,1
08 їстівнi плоди та горіхи
9849,8
172,2
1,5
1340,0
59,3
0,1
09 кава, чай
20,6
3952,3
0,0
841,2
102,2
0,1
10 зерновi культури
22064,7
86,0
3,2
87,1
70,3
0,0
11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості
74,8
5,1
0,0
144,1
45,6
0,0
12 насiння і плоди олійних рослин
40444,2
169,3
5,9
926,0
393,5
0,1
13 шелак природний
151,0
0,0
14 рослинні матеріали для виготовлення
140,6
85,4
0,0
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
7278,1
29,0
1,1
261,6
401,1
0,0
IV. Готові харчові продукти
21546,9
106,5
3,1
10329,8
97,9
0,8
16 продукти з м'яса, риби
207,6
50,2
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
2085,7
57,5
0,3
47,9
317,8
0,0
18 какао та продукти з нього
38,8
24,5
0,0
46,2
58,6
0,0
19 готові продукти із зерна
6184,4
162,6
0,9
279,6
186,6
0,0
20 продукти переробки овочів
941,9
26,6
0,1
142,6
555,5
0,0
21 різнi харчовi продукти
7192,1
136,4
1,1
5588,4
89,7
0,5
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
295,2
192,1
0,0
79,5
1703,7
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
4808,8
131,0
0,7
3824,8
105,1
0,3
24 тютюн і промислові замінники тютюну
113,2
0,0
V. Мiнеральнi продукти
79,6
67,6
0,0
576136,6
112,8
43,1
25 сіль; сірка; землі та каміння
53,8
112,5
0,0
524,1
309,7
0,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
25,8
36,9
0,0
575612,5
112,7
43,1
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
5143,5
89,7
0,7
32889,0
117,9
2,5
28 продукти неорганiчної хiмiї
433,5
95,3
0,0
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
51,7
44,1
0,0
4004,5
88,0
0,3
30 фармацевтична продукція
98,6
145,4
0,0
31 добрива
17540,1
125,2
1,3
32 екстракти дубильні
662,6
128,3
0,1
1778,2
162,0
0,2
33 ефiрнi олії
602,3
71,8
0,1
542,3
155,0
0,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
293,9
69,1
0,0
149,6
87,8
0,0
35 бiлковi речовини
3152,6
82,8
0,5
3475,4
104,9
0,3
37 фотографічні або кiнематографічні товари
1,7
34,6
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
380,4
1389,4
0,0
4865,1
125,5
0,4
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби  з них
12814,4
87,4
1,9
129691,8
113,1
9,7
39 пластмаси, полімерні матеріали
12783,4
87,4
1,9
79275,7
115,5
5,9
40 каучук, гума
31,0
86,9
0,0
50416,1
109,6
3,8
VIII. Шкури необроб-лені, шкіра вичищена
349,0
44,4
0,1
274,1
112,3
0,0
41 шкури
348,8
44,4
0,1
146,2
129,6
0,0
42 вироби із шкіри
0,2
366,0
0,0
103,5
112,6
0,0
43 натуральне та штучне хутро
24,4
62,0
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
116046,8
116,5
16,8
35187,8
127,6
2,6
44 деревина і вироби з деревини
116001,2
116,5
16,8
35017,8
128,1
2,6
45 корок та вироби з нього
0,6
0,0
168,3
70,4
0,0
46 вироби із соломи
45,0
7909,2
0,0
1,7
48,2
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
8919,7
111,4
1,3
12052,7
100,1
0,9
47 маса з деревини
915,5
31,0
0,1
48 папiр та картон
8893,3
111,2
1,3
10902,4
122,7
0,8
49 друкована продукція
26,4
248,2
0,0
234,8
115,8
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
11899,4
154,9
1,6
34125,2
241,4
2,6
50 шовк
21,4
2862,3
0,0
51 вовна
1034,2
279,8
0,1
52 бавовна
9,2
102,2
0,0
1533,5
174,2
0,1
53 іншi текстильні волокна
1,2
0,0
178,3
109,7
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
70,2
98,3
0,0
4076,7
142,5
0,3
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна
10,7
17,8
0,0
2028,1
97,8
0,2
56 вата
28,0
219,7
0,0
1583,6
179,0
0,1
57 килими
146,1
390,7
0,0
58 спецiальнi тканини
7,2
130,3
0,0
1262,1
119,9
0,1
59 текстильнi матерiали
226,6
721,3
0,0
1882,8
139,1
0,2
60 трикотажні полотна
16,2
927,3
0,0
2663,2
159,3
0,2
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
615,1
198,0
0,1
1085,4
323,1
0,1
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
10619,9
150,2
1,5
1731,6
147,3
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
295,1
279,7
0,0
14898,2
1163,9
1,1
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
758,5
146,4
0,1
518,1
381,1
0,0
64 взуття
711,7
150,9
0,1
475,5
525,0
0,0
65 головнi убори
15,6
83,4
0,0
21,7
873,7
0,0
66 парасольки
7,8
0,0
19,4
6917,7
0,0
67 обробленi пір'я та пух
23,4
84,0
0,0
1,5
3,4
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
709,4
46,8
0,1
6317,7
134,0
0,5
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
336,6
92,7
0,0
4607,1
178,4
0,3
69 керамiчнi вироби
27,4
3,2
0,0
853,8
70,0
0,1
70 скло та вироби із скла
345,4
118,7
0,1
856,8
93,9
0,1
XIV. 71 Перли природні або куль-тивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
17,4
33,4
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
12862,9
136,7
1,9
63249,6
142,0
4,7
72 чорнi метали
440,4
53,8
0,1
42641,2
146,1
3,2
73 вироби з чорних металiв
5949,6
140,6
0,9
9440,7
117,9
0,7
74 мiдь i вироби з неї
2567,9
153,9
0,4
2968,7
213,5
0,2
75 нiкель i вироби з нього
8,8
117,5
0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього
21,5
553,5
0,0
1075,9
91,1
0,1
79 цинк і вироби з нього
19,3
0,0
80 олово та вироби з нього
2,5
138,2
0,0
87,9
141,0
0,0
81 іншi недорогоціннi метали
1,2
32,9
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
255,0
203,7
0,0
3113,0
145,6
0,2
83 іншi вироби з недорогоцінних металів
3626,0
141,7
0,5
3892,9
150,6
0,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
314033,9
110,4
45,6
236069,0
110,4
17,7
84 реактори ядерні, котли, машини
77699,5
111,6
11,3
99030,3
113,9
7,4
85 електричнi машини
236334,4
110,1
34,3
137038,7
108,0
10,3
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
12199,1
166,9
1,8
145595,8
137,3
10,9
86 залізничні локомотиви
6540,1
174,4
1,0
229,2
1013,5
0,0
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
5627,1
158,2
0,8
145183,5
136,9
10,9
89 судна
31,9
3017,5
0,0
183,1
3069,1
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
189,0
54,2
0,0
3820,3
116,5
0,3
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
188,9
54,2
0,0
3129,1
114,9
0,2
91 годинники
0,1
0,0
662,7
122,9
0,1
92 музичні інструменти
28,5
178,7
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
53716,6
122,7
7,8
4783,4
106,4
0,4
94 меблi
50998,3
121,0
7,4
2859,9
97,6
0,2
95 іграшки
2709,3
165,7
0,4
834,9
99,7
0,1
96 рiзнi готовi вироби
9,0
370,1
0,0
1088,6
149,4
0,1
XXI. 97 Твори мистецтва
0,5
0,0
Товари, придбані в портах
1805,5
96,6
0,1

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2018