Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
у Волинській області у 2016 році

 (тис.дол. США)
 
Всього
У тому числі з
країн ЄС
інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.
299630,9
276317,0
23313,9
Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.

247102,7
223853,9
23248,8
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
8655,8
7915,6
740,2
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–2514,6
–2028,0
–486,6
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
–18492,4
–9893,6
–8598,8
з них курсова різниця1
–11281,1
–9846,4
–1434,7
Акціонерний капітал нерезидентів

на 31.12.

234751,5
219847,9
14903,6
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
 
 
 
на 01.01.
52528,2
52463,1
65,1
на 31.12.
50815,4
50725,2
90,2
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.

285566,9
270573,1
14993,8

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.