Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1
у Волинській області за видами економічної діяльності
у січні–червні 2017 року

(тис.дол. США)
 
Обсяги інвестицій на
01.01.
01.07.
Кіпр
125871,8
134152,4
Сільське, лісове та рибне господарство
к
к
Промисловість
87177,5
94572,4
переробна промисловість
87177,5
94572,4
Будівництво
к
к
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
25878,1
26963,4
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
к
к
Операції з нерухомим майном
1969,5
2094,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
Польща
36044,5
36810,6
Сільське, лісове та рибне господарство
1586,3
1648,2
Промисловість
33219,5
33731,0
добувна промисловість і розроблення кар’єрів
к
к
переробна промисловість
к
к
Будівництво
к
к
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1037,1
1219,9
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність
15,1
17,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
к
к
Інформація та телекомунікації
к
к
Операції з нерухомим майном
к
к
Професійна, наукова та технічна діяльність
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
к
к
Освіта
к
к
Словаччина
15782,6
16769,5
Сільське, лісове та рибне господарство
к
к
Промисловість
6935,1
7092,7
переробна промисловість
к
к
постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
к
к
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
к
к
Операції з нерухомим майном
к
к
Німеччина
7622,2
8141,1
Сільське, лісове та рибне господарство

к
к
Промисловість
483,9
347,4
переробна промисловість
к
к
постачання електроенергії, газу, пари та      кондиційованого повітря
к
к
Будівництво
к
к
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
к
к
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
к
к
Віргінські Острови (Брит.)
4576,8
4770,8
Сільське, лісове та рибне господарство
к
к
Промисловість
к
к
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
к
к
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2155,5
2248,0
Операції з нерухомим майном
1992,9
2076,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
к
к
Литва
3802,9
4111,7
Сільське, лісове та рибне господарство
к
Промисловість
3603,5
3892,4
переробна промисловість
3603,5
3892,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
к
к

1Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані оновлені (див. Методологічні пояснення).