Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Волинській області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2017 року

 
 
Обсяги інвестицій на
01.01.
01.10.
тис.дол.
США
у % до
загального
підсумку
тис.дол. США
у % до
загального
підсумку
Всього
246109,6
100,0
267804,5
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
12485,5
5,1
13342,7
5,0
Промисловість
178092,6
72,4
197046,7
73,6
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
к
к
к
к
переробна промисловість
175990,3
71,5
194939,2
72,8
постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
2081,8
0,8
2085,8
0,8
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
к
к
к
к
Будівництво
34,3
0,0
35,4
0,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
31945,8
13,0
32763,5
12,2
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність
959,2
0,4
1057,1
0,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
2,8
0,0
3,1
0,0
Інформація та телекомунікації
к
к
к
к
Фінансова та страхова діяльність
к
к
к
к
Операції з нерухомим майном
6241,8
2,5
6532,6
2,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
2108,4
0,9
1694,2
0,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6212,3
2,5
7170,8
2,7
Освіта
к
к
к
к
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
к
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
к
к

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані оновлені (див. Методологічні пояснення).