Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Волинській області
за видами економічної діяльності у січні–червні 2017 року

 
Обсяги інвестицій на
01.01.
01.07.
тис.дол.
США
у % до
загального
підсумку
тис.дол. США
у % до
загального
підсумку
Всього
246109,6
100,0
259864,3
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
12485,5
5,1
13568,2
5,2
Промисловість
178092,6
72,4
188729,3
72,6
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
к
к
к
к
переробна промисловість
175990,3
71,5
186619,6
71,8
постачання електроенергії, газу, пари та     кондиційованого повітря
2081,8
0,8
2088,1
0,8
водопостачання; каналізація, поводження  з відходами
к
к
к
к
Будівництво
34,3
0,0
35,8
0,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
31945,8
13,0
33501,9
12,9
Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність
959,2
0,4
1029,6
0,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
2,8
0,0
3,0
0,0
Інформація та телекомунікації
к
к
к
к
Фінансова та страхова діяльність
к
к
к
к
Операції з нерухомим майном
6241,8
2,5
6530,3
2,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
2108,4
0,9
1620,4
0,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6212,3
2,5
6748,5
2,6
Освіта
к
к
к
к
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
к
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
к
к

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані оновлені (див. Методологічні пояснення).