“оварна структура зовн≥шньоњ торгiвлi
у с≥чн≥ 2023 року

 од ≥ назва товар≥в
зг≥дно з ” “ «≈ƒ
≈кспорт
≤мпорт
тис.дол. —Ўј
у % до
с≥чн€
2022
у % до загаль-ного обс€гу
тис.дол. —Ўј
у % до с≥чн€ 2022
у % до загаль-ного обс€гу
”сього
76677,1
107,4
100,0
241901,3
150,7
100,0
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€
1953,3
176,6
2,5
6109,9
79,2
2,5
01 живi тварини
Ц
Ц
Ц
995,7
149,7
0,4
02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти
187,1
32,2
0,2
3691,2
58,9
1,5
03 риба i ракопод≥бн≥
Ц
Ц
Ц
1355,2
 
0,6
04 молоко та молочнi продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед
1747,6
336,5
2,3
Ц
Ц
Ц
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€
18,6
334,0
0,0
67,8
Ц
0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€
29489,0
393,2
38,5
450,3
44,0
0,2
07 овочi
105,7
20,5
0,1
141,5
105,6
0,1
08 њст≥внi плоди та горiхи
1280,2
38,3
1,7
Ц
Ц
Ц
09 кава, чай
1,0
Ц
0,0
109,4
95,6
0,0
10 зерновi культури
20509,6
696,8
26,8
7,6
Ц
0,0
11 продукцi€ борошномельноЦкруп'€ноњ промисловост≥
211,4
Ц
0,3
Ц
Ц
Ц
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин
7375,1
1095,4
9,6
191,8
Ц
0,1
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€
6,0
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€
10023,5
289,2
13,1
57,7
42,8
0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти
2534,0
209,8
3,3
2770,9
310,6
1,2
16 продукти з м'€са, риби
137,2
45,9
0,2
142,5
1215,1
0,1
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру
436,8
47416,2
0,5
6,4
85,3
0,0
18 какао та продукти з нього
46,1
1354,8
0,1
30,3
167,7
0,0
19 готов≥ продукти ≥з зерна
101,7
144,8
0,1
152,6
310,7
0,1
20 продукти переробки овоч≥в
9,4
7,0
0,0
1488,3
12741,2
0,6
21 р≥знi харчовi продукти
426,5
76,7
0,6
410,8
121,9
0,2
22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет
2,2
8,0
0,0
42,4
27,0
0,0
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥
1374,1
1180,5
1,8
497,6
166,1
0,2
V. ћiнеральнi продукти
4,6
160,4
0,0
133534,4
191,2
55,2
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€
2,6
91,6
0,0
320,0
1753,7
0,1
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки
2,0
Ц
0,0
133214,4
190,8
55,1
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловостi
140,1
91,8
0,2
3457,5
152,3
1,5
28 продукти неорганiчноњ хiмiњ
Ц
Ц
Ц
390,7
210,9
0,1
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
Ц
Ц
Ц
322,3
88,0
0,1
30 фармацевтична продукц≥€
Ц
Ц
Ц
0,1
0,6
0,0
31 добрива
Ц
Ц
Ц
1351,8
Ц
0,6
32 екстракти дубильнi
32,3
236,9
0,0
33,1
8,7
0,0
33 ефiрнi ол≥њ
72,5
715,2
0,2
145,1
96,9
0,1
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини
35,3
36,5
0,0
415,6
292,0
0,2
35 бiлковi речовини
Ц
Ц
Ц
405,1
113,6
0,2
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€
Ц
Ц
Ц
393,7
59,2
0,2
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них
2110,2
80,3
2,8
9305,5
73,6
3,8
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али
2105,3
90,1
2,8
8004,9
70,9
3,3
40 каучук, гума
4,9
1,7
0,0
1300,6
96,3
0,5
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена
32,7
29,0
0,0
325,4
656,0
0,1
41 шкури
32,7
29,0
0,0
42,3
37986,9
0,0
42 вироби ≥з шкiри
Ц
Ц
Ц
283,1
571,9
0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини
15180,0
83,2
19,8
1115,9
40,2
0,5
44 деревина ≥ вироби з деревини
15179,8
83,2
19,8
1115,6
40,2
0,5
45 корок та вироби з нього
Ц
Ц
Ц
0,0
71,1
0,0
46 вироби ≥з соломи
0,2
2,0
0,0
0,3
309,8
0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в
1446,7
53,8
1,9
4452,1
219,5
1,8
47 маса з деревини
Ц
Ц
Ц
1480,4
445,8
0,6
48 папiр та картон
1446,3
54,0
1,9
2953,3
174,8
1,2
49 друкована продукц≥€
0,4
4,2
0,0
18,4
286,9
0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби
752,6
66,5
1,0
3133,4
114,3
1,3
51 вовна
Ц
Ц
Ц
26,5
192,2
0,0
52 бавовна
3,2
Ц
0,0
182,8
109,2
0,1
53 ≥ншi текстильн≥ волокна
Ц
Ц
Ц
89,5
Ц
0,0
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥
102,4
88,6
0,1
267,8
112,0
0,2
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна
9,4
Ц
0,0
287,8
86,4
0,1
56 вата
Ц
Ц
Ц
104,9
68,8
0,1
57 килими
Ц
Ц
Ц
1,6
321,7
0,0
58 спецiальнi тканини
0,1
50,4
0,0
76,9
116,0
0,0
59 текстильнi матерiали
1,1
32,4
0,0
169,3
123,6
0,1
60 трикотажн≥ полотна
0,0
Ц
0,0
1031,8
549,8
0,4
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥
500,9
93,5
0,7
42,7
22,8
0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥
135,5
28,4
0,2
25,3
13,0
0,0
63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби
Ц
Ц
Ц
826,5
77,7
0,3
XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки
73,4
147,2
0,1
144,8
19,8
0,1
64 взутт€
73,4
147,2
0,1
143,8
19,8
0,1
65 головнi убори
Ц
Ц
Ц
0,3
5,6
0,0
66 парасольки
Ц
Ц
Ц
0,4
6829,4
0,0
67 обробленi п≥р'€ та пух
Ц
Ц
Ц
0,3
166,7
0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу
12,0
29,3
0,0
728,8
85,3
0,3
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
11,7
54,1
0,0
89,8
25,5
0,0
69 керамiчнi вироби
Ц
Ц
Ц
107,8
139,3
0,0
70 скло та вироби ≥з скла
0,3
1,5
0,0
531,2
124,9
0,3
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€
Ц
Ц
Ц
0,1
205,8
0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них
2437,6
110,0
3,2
4183,1
60,7
1,7
72 чорнi метали
58,4
737,0
0,1
2753,9
64,7
1,1
73 вироби з чорних металiв
1688,7
116,3
2,2
882,1
73,6
0,4
74 мiдь i вироби з нењ
208,8
6730,3
0,3
38,2
1808,2
0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього
187,6
1121,7
0,2
23,1
17,8
0,0
81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали
Ц
Ц
Ц
1,0
97,7
0,0
82 ≥нструменти, ножовi вироби
11,0
133,8
0,0
258,7
93,1
0,1
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв
283,1
38,9
0,4
226,1
21,9
0,1
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€
6400,9
27,4
8,3
28764,2
200,7
11,9
84 реактори €дерн≥, котли, машини
5433,0
70,9
7,0
4236,2
63,6
1,8
85 електричнi машини
967,9
6,2
1,3
24528,0
319,7
10,1
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби
26,4
2,6
0,0
42094,1
129,9
17,4
86 зал≥зничн≥ локомотиви
Ц
Ц
Ц
12,0
154,0
0,0
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного
26,4
8,2
0,0
42082,1
129,9
17,4
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
1,8
64,2
0,0
494,0
185,5
0,2
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
1,8
64,2
0,0
494,0
185,6
0,2
91 годинники
Ц
Ц
Ц
0,0
10,7
0,0
92 музичн≥ ≥нструменти
Ц
Ц
Ц
0,0
Ц
0,0
XX. –iзнi промислов≥ товари
4058,3
62,8
5,3
779,2
26,8
0,3
94 меблi
3873,6
62,6
5,1
499,9
19,6
0,2
95 ≥грашки
184,7
66,6
0,2
173,6
97,1
0,1
96 рiзнi готовi вироби
Ц
Ц
Ц
105,7
62,4
0,0

 

≤нформац≥ю оновлено 23 Ѕерезн€ 2023 p.