“оварна структура зовн≥шньоњ торгiвлi
за с≥чень 2024 року

 од ≥ назва товар≥в
зг≥дно з ” “ «≈ƒ
≈кспорт
≤мпорт
тис.дол.
—Ўј
у % до
с≥чн€
2023
у % до
загаль-
ного
обс€гу
тис.дол.
—Ўј
у % до
с≥чн€
2023
у % до
загаль-
ного
обс€гу
”сього
65522,2
77,2
100,0
190137,7
78,9
100,0
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€
1866,6
95,6
2,8
6314,6
104,3
3,3
01 живi тварини
Ц
Ц
Ц
1077,6
108,2
0,6
02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти
473,8
253,3
0,7
2775,7
75,2
1,4
03 риба i ракопод≥бн≥
Ц
Ц
Ц
2265,2
174,3
1,2
04 молоко та молочнi продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед
1392,8
79,7
2,1
137,5
Ц
0,1
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€
Ц
Ц
Ц
58,6
86,3
0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€
28700,9
77,7
43,9
866,7
192,5
0,5
06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини
26,1
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
07 овочi
46,7
44,2
0,1
42,3
29,9
0,0
08 њст≥внi плоди та горiхи
1557,4
120,2
2,4
28,7
Ц
0,0
09 кава, чай
Ц
Ц
Ц
170,1
155,5
0,1
10 зерновi культури
19845,2
71,1
30,3
20,4
269,4
0,0
11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥
43,9
20,7
0,1
374,3
Ц
0,2
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин
7179,8
97,3
11,0
65,9
34,3
0,1
13 шелак природний
Ц
Ц
Ц
165,0
Ц
0,1
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€
1,8
30,4
0,0
Ц
Ц
Ц
≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€
2833,2
27,2
4,3
303,2
525,9
0,2
IV. √отов≥ харчов≥ продукти
4356,5
164,4
6,7
3213,9
112,7
1,7
16 продукти з м'€са, риби
391,1
285,0
0,6
204,4
143,4
0,1
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру
628,8
143,9
1,0
118,2
1840,4
0,1
18 какао та продукти з нього
45,0
93,0
0,1
260,8
710,6
0,1
19 готов≥ продукти ≥з зерна
122,9
78,5
0,2
458,5
171,0
0,3
20 продукти переробки овоч≥в
26,5
281,9
0,0
65,9
4,5
0,0
21 р≥знi харчовi продукти
751,8
176,3
1,1
872,8
212,5
0,5
22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет
1618,5
71967,0
2,5
229,8
1267,0
0,1
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥
771,9
53,9
1,2
1003,5
201,7
0,5
V. ћiнеральнi продукти
20,5
441,7
0,0
53073,0
39,2
27,9
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€
20,5
773,8
0,0
528,2
168,8
0,3
26 руди, шлак ≥ зола
Ц
Ц
Ц
9,8
Ц
0,0
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки
Ц
Ц
Ц
52535,0
38,9
27,6
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловостi
115,7
82,6
0,2
5356,9
163,0
2,8
28 продукти неорганiчноњ хiмiњ
Ц
Ц
Ц
773,3
197,9
0,4
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
Ц
Ц
Ц
1494,3
463,8
0,8
30 фармацевтична продукц≥€
Ц
Ц
Ц
103,1
71033,9
0,1
31 добрива
Ц
Ц
Ц
645,5
47,7
0,3
32 екстракти дубильнi
15,4
47,9
0,0
306,8
927,3
0,2
33 ефiрнi ол≥њ
31,9
44,0
0,1
233,4
160,7
0,1
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини
68,4
193,3
0,1
551,0
198,9
0,3
35 бiлковi речовини
Ц
Ц
Ц
424,7
113,9
0,2
37 фотограф≥чн≥ або кiнематограф≥чн≥ товари
Ц
Ц
Ц
27,3
Ц
0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€
Ц
Ц
Ц
797,5
202,6
0,4
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них
1273,9
60,4
1,9
13403,1
144,2
7,0
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али
1273,9
60,5
1,9
11879,0
148,5
6,2
40 каучук, гума
Ц
Ц
Ц
1524,1
117,3
0,8
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена
16,0
48,8
0,0
393,1
126,4
0,2
41 шкури
16,0
48,8
0,0
27,1
101,7
0,0
42 вироби ≥з шкiри
Ц
Ц
Ц
364,6
128,2
0,2
43 натуральне та штучне хутро
Ц
Ц
Ц
1,4
Ц
0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини
15018,2
98,8
22,9
2760,4
247,4
1,5
44 деревина ≥ вироби з деревини
15008,4
98,7
22,9
2737,7
245,4
1,5
45 корок та вироби з нього
Ц
Ц
Ц
22,5
71847,1
0,0
46 вироби ≥з соломи
9,8
4807,2
0,0
0,2
81,3
0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в
1120,6
77,5
1,7
3921,7
88,0
2,1
47 маса з деревини
Ц
Ц
Ц
667,0
45,1
0,4
48 папiр та картон
1111,9
76,9
1,7
3244,3
109,8
1,7
49 друкована продукц≥€
8,7
1962,3
0,0
10,4
56,4
0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби
307,8
38,8
0,5
3159,0
111,9
1,7
52 бавовна
Ц
Ц
Ц
256,4
140,2
0,1
53 ≥ншi текстильн≥ волокна
Ц
Ц
Ц
0,5
0,6
0,0
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥
Ц
Ц
Ц
316,6
117,9
0,2
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна
Ц
Ц
Ц
153,9
53,5
0,1
56 вата
6,0
Ц
0,0
220,5
260,7
0,1
57 килими
Ц
Ц
Ц
0,1
4,6
0,0
58 спецiальнi тканини
0,3
254,1
0,0
272,9
353,6
0,1
59 текстильнi матерiали
0,1
6,9
0,0
88,6
81,9
0,1
60 трикотажн≥ полотна
Ц
Ц
Ц
399,3
38,7
0,2
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥
176,8
35,3
0,3
32,8
66,2
0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥
43,3
32,0
0,1
130,6
512,3
0,1
63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби
81,3
196,8
0,1
1286,8
218,1
0,7
XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки
45,2
61,7
0,1
162,6
122,4
0,1
64 взутт€
44,0
59,9
0,1
159,6
121,5
0,1
65 головнi убори
Ц
Ц
Ц
0,4
61,7
0,0
66 парасольки
Ц
Ц
Ц
1,2
323,0
0,0
67 обробленi п≥р'€ та пух
1,2
Ц
0,0
1,4
363,1
0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу
34,1
285,1
0,0
426,1
124,5
0,2
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
21,2
181,2
0,0
37,8
55,4
0,0
69 керамiчнi вироби
Ц
Ц
Ц
123,9
114,9
0,1
70 скло та вироби ≥з скла
12,9
4979,3
0,0
264,4
159,2
0,1
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€
Ц
Ц
Ц
0,1
14,8
0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них
3396,1
139,8
5,2
4063,6
97,1
2,1
72 чорнi метали
1383,7
2759,5
2,1
1811,7
65,8
0,9
73 вироби з чорних металiв
1324,4
78,4
2,0
899,1
102,0
0,5
74 мiдь i вироби з нењ
178,3
85,4
0,3
679,7
1780,1
0,4
76 алюмiнiй i вироби з нього
183,4
97,8
0,3
137,6
595,1
0,1
80 олово та вироби з нього
Ц
Ц
Ц
3,3
Ц
0,0
81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали
Ц
Ц
Ц
1,1
106,1
0,0
82 ≥нструменти, ножовi вироби
1,8
16,1
0,0
260,3
100,1
0,1
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв
324,5
114,6
0,5
270,8
119,8
0,1
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€
2229,3
34,3
3,4
19408,5
68,6
10,2
84 реактори €дерн≥, котли, машини
1982,4
35,8
3,0
10671,6
247,7
5,6
85 електричнi машини
246,9
25,5
0,4
8736,9
36,4
4,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби
26,8
101,7
0,0
71643,3
176,4
37,7
86 зал≥зничн≥ локомотиви
1,8
Ц
0,0
47,7
398,5
0,0
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного
25,0
94,9
0,0
71025,7
174,9
37,4
88 л≥тальн≥ апарати
Ц
Ц
Ц
569,9
Ц
0,3
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
1,4
75,3
0,0
276,1
55,5
0,1
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
1,4
75,3
0,0
271,6
55,0
0,1
91 годинники
Ц
Ц
Ц
4,5
2490,3
0,0
XX. –iзнi промислов≥ товари
4159,4
100,8
6,4
1391,8
175,5
0,7
94 меблi
3972,8
100,8
6,1
1009,6
201,6
0,5
95 ≥грашки
186,6
101,0
0,3
321,3
173,1
0,2
96 рiзнi готовi вироби
Ц
Ц
Ц
60,9
57,2
0,0

≤нформац≥ю оновлено 22 Ѕерезн€ 2024 p.