“оварна структура зовн≥шньоњ торгiвлi
у с≥чн≥Цлютому 2023 року

 од ≥ назва товар≥в
зг≥дно з ” “ «≈ƒ
≈кспорт
≤мпорт
тис.дол.
—Ўј
у % до
с≥чн€Ц
лютого
2022
у % до
загаль-
ного
обс€гу
тис.дол.
—Ўј
у % до
с≥чн€Ц
лютого
2022
у % до
загаль-
ного
обс€гу
”сього
149722,2
115,3
100,0
428336,7
138,2
100,0
I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€
5480,4
183,7
3,6
9059,0
69,5
2,0
01 живi тварини
Ц
Ц
Ц
1903,4
142,6
0,4
02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти
620,7
71,8
0,4
4777,5
45,8
1,1
03 риба i ракопод≥бн≥
Ц
Ц
Ц
2083,4
167,4
0,5
04 молоко та молочнi продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед
4841,1
229,1
3,2
195,7
1078,0
0,0
05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€
18,6
334,0
0,0
99,0
Ц
0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€
55198,5
429,8
36,9
1219,9
77,0
0,3
06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини
17,9
62,0
0,0
Ц
Ц
Ц
07 овочi
172,0
18,3
0,1
293,4
78,8
0,1
08 њст≥внi плоди та горiхи
2741,0
39,2
1,8
45,8
7,5
0,0
09 кава, чай
1,0
Ц
0,0
486,7
201,7
0,1
10 зерновi культури
39798,4
985,8
26,7
20,6
Ц
0,0
11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥
312,0
Ц
0,2
21,3
47,5
0,0
12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин
12126,4
1451,0
8,1
348,6
2129,1
0,1
13 шелак природний
Ц
Ц
Ц
3,5
1,2
0,0
14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€
29,8
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€
14423,9
228,3
9,6
248,2
79,1
0,1
IV. √отов≥ харчов≥ продукти
6215,4
258,8
4,2
6180,3
247,8
1,4
16 продукти з м'€са, риби
277,0
90,4
0,2
326,2
1374,4
0,1
17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру
742,5
80616,1
0,5
11,8
156,4
0,0
18 какао та продукти з нього
58,4
1717,3
0,0
71,5
221,6
0,0
19 готов≥ продукти ≥з зерна
650,1
494,8
0,5
288,7
157,1
0,1
20 продукти переробки овоч≥в
62,7
17,9
0,0
2948,1
4839,2
0,7
21 р≥знi харчовi продукти
1341,9
107,8
0,9
928,8
120,0
0,2
22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет
12,8
8,4
0,0
149,7
52,1
0,0
23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥
3070,0
1439,3
2,1
1455,5
129,4
0,3
V. ћiнеральнi продукти
7,2
1,0
0,0
210999,0
182,6
49,3
25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€
2,7
83,3
0,0
637,7
1668,3
0,1
27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки
4,5
0,6
0,0
210361,3
182,1
49,2
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов'€заних з нею галузей промисловостi
792,6
222,9
0,5
9391,5
165,5
2,2
28 продукти неорганiчноњ хiмiњ
Ц
Ц
Ц
877,5
234,2
0,2
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
Ц
Ц
Ц
1392,5
127,0
0,3
30 фармацевтична продукц≥€
Ц
Ц
Ц
16,0
18,0
0,0
31 добрива
Ц
Ц
Ц
3721,2
1970,9
0,9
32 екстракти дубильнi
59,0
61,3
0,0
386,9
37,2
0,1
33 ефiрнi ол≥њ
92,5
276,6
0,1
218,0
76,7
0,1
34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини
65,3
33,7
0,0
872,7
220,2
0,2
35 бiлковi речовини
575,8
1873,6
0,4
1007,9
156,5
0,2
36 порох ≥ вибуховi речовини
0,0
94,8
0,0
Ц
Ц
Ц
37 фотограф≥чн≥ або кiнематограф≥чн≥ товари
Ц
Ц
Ц
14,6
Ц
0,0
38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€
Ц
Ц
Ц
884,2
56,6
0,2
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них
3896,6
83,4
2,6
21135,3
83,3
4,9
39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али
3893,3
89,7
2,6
18320,0
81,3
4,3
40 каучук, гума
3,3
1,0
0,0
2815,3
99,6
0,6
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичинена
32,7
25,6
0,0
672,9
279,4
0,6
41 шкури
32,7
25,6
0,0
116,7
85,9
0,0
42 вироби ≥з шкiри
Ц
Ц
Ц
556,2
529,5
0,2
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини
30687,5
86,4
20,5
2523,6
48,2
0,6
44 деревина ≥ вироби з деревини
30687,3
86,5
20,5
2521,5
48,2
0,6
45 корок та вироби з нього
Ц
Ц
Ц
0,1
2,4
0,0
46 вироби ≥з соломи
0,2
0,8
0,0
2,0
1361,4
0,0
X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в
2830,8
59,8
1,9
7451,2
190,8
1,7
47 маса з деревини
Ц
Ц
Ц
2583,2
457,1
0,6
48 папiр та картон
2828,5
60,0
1,9
4843,6
145,7
1,1
49 друкована продукц≥€
2,3
17,8
0,0
24,4
158,4
0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби
1778,6
78,8
1,2
6769,7
159,3
1,6
51 вовна
Ц
Ц
Ц
26,5
192,2
0,0
52 бавовна
9,2
Ц
0,0
442,4
146,2
0,2
53 ≥ншi текстильн≥ волокна
Ц
Ц
Ц
109,7
Ц
0,0
54 нитки синтетичн≥ або штучн≥
167,0
82,9
0,1
922,2
234,2
0,2
55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельнi волокна
10,4
Ц
0,0
323,8
68,3
0,1
56 вата
0,6
1216,5
0,0
257,4
77,0
0,1
57 килими
Ц
Ц
Ц
2,0
46,6
0,0
58 спецiальнi тканини
0,1
50,4
0,0
408,8
441,6
0,1
59 текстильнi матерiали
1,1
10,2
0,0
451,5
128,9
0,1
60 трикотажн≥ полотна
0,0
0,1
0,0
1576,9
541,4
0,4
61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥
840,9
74,2
0,6
130,9
41,2
0,0
62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥
703,9
78,4
0,5
218,1
69,6
0,1
63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби
45,4
426,5
0,0
1899,5
139,4
0,4
XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки
116,8
51,5
0,1
772,5
80,9
0,2
64 взутт€
116,8
51,5
0,1
755,8
82,4
0,2
65 головнi убори
Ц
Ц
Ц
1,8
6,2
0,0
66 парасольки
Ц
Ц
Ц
0,4
165,0
0,0
67 обробленi п≥р'€ та пух
Ц
Ц
Ц
14,5
177,4
0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу
58,7
63,3
0,0
1516,9
78,4
0,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
36,2
58,9
0,0
284,1
39,0
0,1
69 керамiчнi вироби
Ц
Ц
Ц
282,7
123,5
0,1
70 скло та вироби ≥з скла
22,5
103,3
0,0
950,1
97,3
0,2
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€
0,4
Ц
0,0
Ц
Ц
Ц
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них
5037,4
127,2
3,4
9868,6
68,4
2,3
72 чорнi метали
787,5
9393,0
0,6
6526,3
74,2
1,6
73 вироби з чорних металiв
3292,0
130,3
2,2
1878,8
74,4
0,4
74 мiдь i вироби з нењ
208,8
103,6
0,1
323,7
1156,6
0,1
76 алюмiнiй i вироби з нього
8,9
44,3
0,0
123,4
30,0
0,0
79 цинк i вироби з нього
Ц
Ц
Ц
0,1
Ц
0,0
80 олово та вироби з нього
0,1
60,2
0,0
8,9
210,4
0,0
81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали
Ц
Ц
Ц
1,9
104,4
0,0
82 ≥нструменти, ножовi вироби
22,2
230,4
0,0
479,2
79,3
0,1
83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв
717,9
60,1
0,5
526,3
28,4
0,1
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€
12746,0
33,1
8,5
49853,3
152,4
11,6
84 реактори €дерн≥, котли, машини
10405,4
77,4
6,9
9499,0
56,9
2,2
85 електричнi машини
2340,6
9,3
1,6
40354,3
251,8
9,4
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби
128,0
10,0
0,1
87521,4
113,9
20,4
86 зал≥зничн≥ локомотиви
Ц
Ц
Ц
73,8
566,2
0,0
87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного
128,0
28,5
0,1
87440,5
113,8
20,4
89 судна
Ц
Ц
Ц
7,1
Ц
0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
678,5
23559,1
0,5
682,2
117,6
0,2
90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥
678,5
23559,1
0,5
681,8
117,6
0,2
91 годинники
Ц
Ц
Ц
0,4
157,5
0,0
XIX. «бро€, боЇприпаси; њх частини та приладд€
Ц
Ц
Ц
23,6
Ц
0,0
XX. –iзнi промислов≥ товари
9612,2
75,0
6,4
2447,5
50,6
0,6
94 меблi
9250,6
75,7
6,2
1895,4
45,8
0,4
95 ≥грашки
361,6
61,5
0,2
324,4
134,1
0,1
96 рiзнi готовi вироби
0,0
7,5
0,0
227,7
50,7
0,1
XXI. 97 “вори мистецтва
Ц
Ц
Ц
0,1
Ц
0,0
≤нформац≥ю оновлено 21  в≥тн€ 2023 p.