Товарна структура зовнішньої торгiвлi
у січні–червні 2023 року

 
Код і назва товарів
згідно з УКТ ЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до
січня–червня
2022
у % до загаль-ного обсягу
тис.дол. США
у % до січня– червня 2022
у % до загаль-ного обсягу
Усього
391218,6
83,5
100,0
1234725,9
146,8
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
13623,5
138,5
3,5
33469,1
72,0
2,7
01 живi тварини
6698,9
153,3
0,5
02 м'ясо та їстівні субпродукти
1676,0
88,5
0,4
17403,0
47,7
1,5
03 риба i ракоподібні
212,9
265,1
0,1
7910,9
143,0
0,6
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед
11716,0
149,2
3,0
1197,7
3308,0
0,1
05 інші продукти тваринного походження
18,6
177,5
0,0
258,6
231,6
0,0
II. Продукти рослинного походження
107919,8
172,4
27,6
3413,1
73,5
0,3
06 живі дерева та інші рослини
54,6
94,9
0,0
282,0
95,4
0,0
07 овочi
273,1
12,5
0,1
762,5
51,6
0,1
08 їстівнi плоди та горiхи
8453,3
54,8
2,2
139,2
13,4
0,0
09 кава, чай
17,2
0,0
895,6
109,7
0,1
10 зерновi культури
78629,9
309,4
20,0
196,2
253,2
0,0
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
619,2
10058,4
0,2
249,9
99,9
0,0
12 насiння і плоди олійних рослин
19528,4
100,1
5,0
642,1
403,4
0,1
13 шелак природний
245,6
46,4
0,0
14 рослинні матеріали для виготовлення
344,1
6819,8
0,1
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
25053,0
91,5
6,4
1185,6
178,3
0,1
IV. Готові харчові продукти
15346,5
192,1
3,9
17427,9
165,4
1,4
16 продукти з м'яса, риби
750,6
84,1
0,2
797,9
152,7
0,1
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
1609,3
24160,3
0,4
90,0
556,2
0,0
18 какао та продукти з нього
70,3
281,3
0,0
351,1
359,5
0,0
19 готові продукти із зерна
468,3
143,6
0,1
1475,8
204,0
0,1
20 продукти переробки овочів
195,3
38,7
0,0
7705,8
249,8
0,7
21 різнi харчовi продукти
4500,2
178,7
1,2
3084,7
109,9
0,2
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
1353,8
439,6
0,3
1003,6
154,4
0,1
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
6398,7
187,7
1,7
2883,8
109,6
0,2
24 тютюн і промислові замінники тютюну
35,2
0,0
V. Мiнеральнi продукти
58,8
4,4
0,0
486293,2
139,9
39,4
25 сіль; сірка; землі та каміння
35,6
33,5
0,0
1525,9
107,0
0,1
26 руди, шлак і зола
36,9
774,3
0,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
23,2
1,9
0,0
484730,4
140,0
39,3
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
1144,5
94,4
0,3
38030,8
223,1
3,1
28 продукти неорганiчної хiмiї
3149,3
240,2
0,3
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
3881,9
100,4
0,3
30 фармацевтична продукція
251,1
136,1
0,0
31 добрива
17676,5
877,0
1,5
32 екстракти дубильнi
379,2
87,7
0,1
1777,3
111,7
0,1
33 ефiрнi олії
305,5
332,2
0,1
1270,9
127,1
0,1
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
400,4
81,2
0,1
2926,3
131,3
0,2
35 бiлковi речовини
59,4
35,2
0,0
3259,6
171,4
0,3
36 порох і вибуховi речовини
0,0
94,8
0,0
37 фотографічні або кiнематографічні товари
95,0
299,2
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
0,0
0,2
0,0
3742,9
128,4
0,3
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та виробиз них
9871,5
72,1
2,5
65934,4
108,1
5,4
39 пластмаси, полімерні матеріали
9815,7
73,6
2,5
56605,9
107,3
4,6
40 каучук, гума
55,8
16,2
0,0
9328,5
112,9
0,8
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена
209,8
52,2
0,1
1772,7
142,2
0,1
41 шкури
208,8
65,2
0,1
289,7
176,5
0,0
42 вироби із шкiри
1,0
88,5
0,0
1476,2
141,9
0,1
43 натуральне та штучне хутро
6,8
16,1
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
113348,3
77,7
29,0
9403,1
111,7
0,8
44 деревина і вироби з деревини
113342,9
77,7
29,0
9394,5
111,7
0,8
45 корок та вироби з нього
0,4
5,3
0,0
46 вироби із соломи
5,4
9,4
0,0
8,2
954,0
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
8775,2
84,3
2,2
21900,9
197,9
1,8
47 маса з деревини
6930,2
336,1
0,6
48 папiр та картон
8744,7
84,2
2,2
14867,8
165,6
1,2
49 друкована продукція
30,5
112,7
0,0
102,9
352,6
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
4387,0
66,5
1,1
20372,0
155,1
1,6
51 вовна
501,1
153,4
0,0
52 бавовна
9,2
1570,2
0,0
1358,0
165,6
0,1
53 іншi текстильні волокна
131,0
30460,7
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
477,0
74,8
0,1
1863,2
128,6
0,2
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна
10,3
74,9
0,0
1031,9
91,9
0,1
56 вата
10,1
195,9
0,0
1046,1
61,7
0,1
57 килими
0,0
0,0
9,4
128,7
0,0
58 спецiальнi тканини
1,7
80,1
0,0
943,7
170,0
0,1
59 текстильнi матерiали
1,7
13,3
0,0
1179,1
127,9
0,1
60 трикотажні полотна
0,0
0,1
0,0
5307,9
475,1
0,4
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
2345,4
86,2
0,6
396,0
49,0
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
1089,7
34,6
0,3
941,0
56,1
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
441,9
939,3
0,1
5663,6
215,4
0,4
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
376,7
72,2
0,1
2489,9
70,3
0,2
64 взуття
376,4
72,6
0,1
2360,8
69,0
0,2
65 головнi убори
0,3
19,7
0,0
29,8
32,0
0,0
66 парасольки
38,0
280,3
0,0
67 обробленi пір'я та пух
61,3
419,5
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
201,8
68,3
0,1
5502,7
144,8
0,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
96,4
98,9
0,0
885,0
72,5
0,1
69 керамiчнi вироби
0,6
1,6
0,0
1032,7
192,4
0,1
70 скло та вироби із скла
104,8
66,5
0,1
3585,0
175,5
0,2
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
0,4
19,6
0,0
9,2
751,2
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
22459,1
156,8
5,7
32918,5
100,8
2,7
72 чорнi метали
8204,2
12631,9
2,1
23019,6
119,3
1,9
73 вироби з чорних металiв
9330,4
104,5
2,4
4568,4
93,7
0,4
74 мiдь i вироби з неї
967,6
58,7
0,2
1143,2
478,2
0,1
75 нiкель i вироби з нього
29,9
14,6
0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього
1426,0
754,8
0,4
476,6
68,2
0,0
79 цинк i вироби з нього
10,5
18472,9
0,0
80 олово та вироби з нього
0,1
13,9
0,0
29,2
126,1
0,0
81 іншi недорогоціннi метали
19,3
567,8
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
37,4
346,5
0,0
1903,1
85,3
0,2
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
2493,4
71,8
0,6
1718,7
33,9
0,1
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
37613,4
33,4
9,6
130978,9
149,2
10,6
84 реактори ядерні, котли, машини
31959,2
92,0
8,2
42479,7
106,8
3,4
85 електричнi машини
5654,2
7,3
1,4
88499,2
184,5
7,2
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
828,3
54,5
0,2
351807,9
196,9
28,5
86 залізничні локомотиви
37,3
4,4
0,0
122,3
17,7
0,0
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
791,0
117,3
0,2
351496,4
197,5
28,5
88 літальні апарати
148,6
0,0
89 судна
40,6
104,5
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
793,2
1445,6
0,2
1751,7
110,7
0,1
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
793,2
1445,6
0,2
1749,0
110,7
0,1
91 годинники
2,7
107,4
0,0
XIX. Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
77,5
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
29207,8
56,3
7,5
8604,7
99,8
0,7
94 меблi
28138,1
55,9
7,2
6479,0
98,5
0,5
95 іграшки
1066,8
71,3
0,3
1261,5
206,3
0,1
96 рiзнi готовi вироби
2,9
92,9
0,0
864,2
60,3
0,1
XXI. 97 Твори мистецтва
0,1
0,0
Товари, придбані в портах
1382,0
48,5
0,1
Інформацію оновлено 22 Серпня 2023 p.