Товарна структура зовнішньої торгiвлi області
за 2013 рік

Код і назва товарів
згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до 2012р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до 2012р.
у % до загального обсягу
 
 
 
 
 
 
 
Всього
628811,2
103,8
100,0
1089007,1
107,3
100,0
I. Живі тварини; продукти тваринного походження
67205,5
113,2
10,7
58185,1
90,5
5,4
01 живі тварини
621,0
267,9
0,1
11666,6
146,7
1,1
02 м’ясо та їстівні субпродукти
12417,7
95,3
2,0
44513,2
81,6
4,1
03 риба i ракоподібні
642,2
74,0
0,1
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
54166,8
117,5
8,6
391,1
131,5
0,0
05 інші продукти тваринного походження
972,0
163,2
0,1
II. Продукти рослинного походження
45541,1
353,9
7,2
9696,4
45,6
0,9
06 живі рослини та продукти квітництва
345,8
2,4
0,0
07 овочі
1071,7
118,0
0,2
1776,9
130,1
0,2
08 їстівні плоди та горіхи
4797,0
57,7
0,7
4674,7
130,2
0,4
09 кава, чай
85,5
235,5
0,0
2198,1
154,1
0,2
10 зерновi культури
9975,2
878,2
1,6
299,0
663,2
0,0
11 продукція борошномельно–круп’яної промисловості
495,7
4436,2
0,1
39,3
153,9
0,0
12 насіння і плоди олійних рослин
27538,7
1159,5
4,4
355,2
74,0
0,1
13 шелак природний
81,3
114,3
0,0
7,4
0,0
14 рослинні матеріали для виготовлення
1496,0
6923,7
0,2
ІІІ. 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження
4745,6
91,5
0,8
100,4
761,6
0,0
IV. Готові харчові продукти
18360,2
112,5
2,8
25993,4
93,7
2,4
16 продукти з м'яса, риби
6517,0
67,0
0,6
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
5083,2
114,6
0,8
93,6
83,6
0,0
18 какао та продукти з нього
1351,1
99,3
0,2
263,7
431,5
0,0
19 готові продукти із зерна
4009,3
4493,4
0,6
96,8
68,2
0,0
20 продукти переробки овочів
144,5
77,9
0,0
733,0
506,0
0,1
21 рiзнi харчові продукти
4760,0
79,0
0,8
5925,9
117,1
0,5
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
258,2
103,1
0,0
23 залишки і відходи харчової промисловості
2753,9
69,2
0,4
12363,4
98,9
1,2
V. Мiнеральнi продукти
3075,5
104,4
0,5
112315,9
331,9
10,3
25 сіль; сірка; землі та каміння
42,7
45,2
0,0
313,1
314,3
0,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
3032,8
126,3
0,5
112002,8
332,0
10,3
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
16724,7
106,9
2,7
42869,7
147,9
3,9
28 продукти неорганічної хiмiї
131,8
17,0
0,0
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
7,9
0,0
3670,4
108,6
0,3
30 фармацевтична продукція
6,6
927,7
0,0
31 добрива
21276,4
330,9
2,0
32 екстракти дубильні
999,9
113,0
0,2
3816,1
81,4
0,4
33 ефiрнi олії
5067,2
119,7
0,8
282,0
69,5
0,0
34 мило, поверхнево–активні органічні речовини
645,3
180,9
0,1
349,6
79,1
0,0
35 бiлковi речовини
10004,0
98,4
1,6
8563,3
106,1
0,8
37 фотографічні або кінематографічні товари
4,3
27,9
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
0,4
5,7
0,0
4769,2
99,6
0,4
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
17470,6
100,2
2,8
114342,8
101,8
10,5
39 пластмаси, полімерні матеріали
17432,8
100,1
2,8
107920,2
104,0
9,9
40 каучук, гума
37,8
107,3
0,0
6422,6
74,5
0,6
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
1037,5
135,5
0,2
203,4
92,6
0,0
41 шкури
1035,5
135,4
0,2
20,4
61,9
0,0
42 вироби із шкіри
2,0
332,4
0,0
179,2
96,0
0,0
43 хутряна сировина
3,8
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
80635,2
106,2
12,8
36048,0
104,6
3,3
44 деревина і вироби з деревини
80634,7
106,2
12,8
35511,3
104,7
3,3
45 корок та вироби з нього
534,5
99,9
0,0
46 вироби із соломи
0,5
151,4
0,0
2,2
227,2
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
13807,5
162,7
2,2
16846,6
128,0
1,5
47 маса з деревини
463,5
1867,6
0,0
48 папір та картон
13750,6
162,6
2,2
16183,7
124,5
1,5
49 друкована продукція
56,9
169,5
0,0
199,4
146,2
0,0
ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби
17983,8
95,7
2,9
19671,2
91,9
1,8
50 шовк
38,2
803,7
0,0
51 вовна
0,4
10,1
0,0
1234,1
105,2
0,1
52 бавовна
118,2
168,9
0,0
4753,5
104,8
0,4
53 інші текстильні волокна
0,5
0,0
131,0
98,2
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
9,7
280,0
0,0
3164,4
102,9
0,3
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
265,8
76,3
0,0
3308,8
80,9
0,3
56 вата
1,3
6,4
0,0
2139,4
121,9
0,2
57 килими
250,6
399,2
0,0
58 спецiальнi тканини
4,4
118,3
0,0
671,9
144,2
0,1
59 текстильнi матерiали
220,8
177,1
0,0
1030,4
78,8
0,1
60 трикотажні полотна
2,9
42,3
0,0
747,7
124,4
0,1
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
859,1
89,5
0,1
221,8
28,9
0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
16359,5
95,3
2,8
838,9
56,6
0,1
63 іншi готовi текстильні вироби
141,2
174,3
0,0
1140,5
58,6
0,1
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
224,9
76,9
0,0
165,0
38,0
0,0
64 взуття
201,5
75,4
0,0
139,6
37,2
0,0
65 головнi убори
23,4
169,9
0,0
20,2
37,9
0,0
67 оброблені пір’я та пух
5,2
108,2
0,0
ХІІІ. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
3103,7
129,9
0,5
10008,5
83,7
0,9
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
66,9
63,5
0,0
6171,2
83,5
0,6
69 керамiчнi вироби
2827,2
137,4
0,5
2029,0
98,9
0,2
70 скло та вироби із скла
209,6
92,8
0,0
1808,3
72,0
0,1
ХІV. 71. Перли природні або культивовані, дорого–цінне або напівдорого–цінне каміння
138,8
56,5
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
12501,6
58,3
2,0
63574,6
105,5
5,8
72 чорнi метали
407,5
3,7
0,1
44560,1
102,2
4,1
73 вироби з чорних металiв
8944,5
121,6
1,4
10044,4
106,0
0,9
74 мiдь i вироби з неї
1,0
253,4
0,0
293,8
313,1
0,0
75 нікель і вироби з нього
87,8
0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього
31,1
120,2
0,0
1905,9
112,9
0,2
80 олово та вироби з нього
15,4
65,4
0,0
54,9
89,9
0,0
81 іншi недорогоціннi метали
1,4
114,4
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
21,4
1586,4
0,0
3033,9
147,5
0,3
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
3080,7
104,3
0,5
3592,4
110,4
0,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електро–технічне обладнання
237133,1
90,7
37,7
183621,2
104,5
16,9
84 реактори ядерні, котли, машини
97272,8
101,9
15,5
89829,0
141,0
8,2
85 електричні машини
139860,3
84,2
22,2
93792,2
83,7
8,7
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
25752,9
105,3
4,1
379740,3
96,7
34,9
86 залізничні локомотиви
7359,9
61,6
1,2
87 засоби наземного транспорту крім, залізничного
18322,6
148,1
2,9
379391,7
96,7
34,9
88 літальні апарати
70,4
51,3
0,0
96,0
244,8
0,0
89 судна
252,6
107,6
0,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
577,2
40,2
0,1
2913,5
298,2
0,3
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
574,7
40,1
0,1
2912,8
298,5
0,3
91 годинники
2,5
88,8
0,0
0,7
85,5
0,0
ХХ. Різні промислові товари
62930,6
103,9
10,0
9805,2
78,4
0,9
94 меблі
62160,1
102,9
9,9
5481,4
61,1
0,5
95 іграшки
764,9
580,9
0,1
2594,2
116,0
0,2
96 різні готові вироби
5,6
51,5
0,0
1729,6
133,7
0,2
Товари, придбані в портах
2767,1
112,8
0,3