Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Волинської області
за видами економічної діяльності
у 2009–2014 роках

(тис.дол США)
Обсяги на 01 січня
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всього
332414,5
218622,4
291435,6
380470,7
341277,3
271173,1
Сільське, лісове та рибне господарство
2877,5
1391,4
12093,9
14389,8
15998,9
15106,2
Промисловість
167375,2
175247,1
197521,9
200885,6
211216,1
182368,2
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
к
к
к
к
к
переробна промисловість
167191,3
173258,6
194033,1
198896,1
208585,0
180146,8
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
к
к
3432,4
к
2574,2
2189,5
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
к
к
к
к
к
к
Будівництво
2130,2
2002,0
3110,7
217,5
937,6
469,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5772,2
17358,5
26215,9
77177,9
25263,9
15615,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
1394,1
1127,3
1101,9
4131,6
1141,2
1694,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
к
к
200,1
14,5
10,6
6,4
Інформація та телекомунікації
к
к
27640,0
25525,9
11535,6
Фінансова та страхова діяльність
128560,8
422,9
12899,8
12827,9
11456,6
5897,2
Операції з нерухомим майном
13235,5
13180,9
12047,8
14999,5
18444,4
12934,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
11003,9
948,4
515,7
2733,2
4102,9
2800,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
17,9
6705,4
22122,8
17362,0
16071,9
14764,9
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
к
к
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
к
9,2
72,7
к
к
к
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
к
к
Надання інших видів послуг
к
к
к
к
к

_______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.