Структура зовнішньої торгівлі послугами
у січні–березні 2019 року

Найменування послуги згідно з КЗЕП
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–березня 2018р.
у % до загаль-
ного обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–березня 2018р.
у % до загаль-
ного обсягу
Усього
22599,5
117,9
100,0
9359,5
159,3
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
19416,9
119,7
85,9
послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном
19416,9
119,7
85,9
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
к
к
к
708,5
108,5
7,6
Транспортні послуги
2175,5
102,1
9,6
719,0
83,5
7,7
Послуги, пов’язані з подорожами
к
к
к
2309,9
128,2
24,7
Послуги з будівництва
363,4
115,0
1,6
к
к
Послуги зі страхування
к
к
к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
344,1
85,6
3,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
1750,5
117,7
18,7
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
413,8
202,9
1,8
155,2
к
1,7
Ділові послуги
135,5
119,8
0,6
3356,8
660,8
35,9
у тому числі
 
 
 
 
 
 
професійні та консалтингові послуги
к
к
к
107,5
79,8
1,1
наукові та технічні послуги
к
к
3133,7
1723,4
33,5
послуги операційного лізингу
к
к
к
69,1
66,7
0,7

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 21 Травня 2019 p.