Структура зовнішньої торгівлі послугами
у січні–березні 2020 року

Найменування послуги згідно з КЗЕП
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–березня
2019р.
у % до загаль-
ного обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–березня
2019р.
у % до загаль-
ного обсягу
Усього
26301,8
116,4
100,0
8505,1
90,9
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
22480,5
115,8
85,5
послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном
22480,5
115,8
85,5
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
к
к
к
743,0
104,9
8,7
Транспортні послуги
2279,0
104,8
8,7
1097,1
152,6
12,9
Послуги, пов’язані з подорожами
к
к
к
2495,6
108,0
29,4
Послуги з будівництва
465,3
128,0
1,8
436,5
к
5,1
Послуги зі страхування
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
213,8
62,1
2,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
1287,5
73,5
15,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
577,3
139,5
2,2
177,6
114,5
2,1
Ділові послуги
426,0
314,5
1,6
2054,0
61,2
24,2
у тому числі
 
 
 
 
 
 
професійні та консалтингові послуги
к
к
к
402,1
374,1
4,7
наукові та технічні послуги
к
к
к
1515,4
48,4
17,8
послуги операційного лізингу
к
к
к
53,0
76,8
0,6
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 21 Травня 2020 p.