Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
у січні–вересні 2021 року

Найменування послуги

 згідно з КЗЕП

Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–
вересня
2020р.
у % до
загаль-
ного
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–
вересня
2020р.
у % до
загаль-
ного
обсягу
Усього
61638,5
96,1
100,0
25049,9
112,1
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
41310,3
84,2
67,0

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

41310,3
84,2
67,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
18,5
к
0,0
3301,1
132,9
13,2
Транспортні послуги
15947,4
152,3
25,9
5400,5
170,5
21,6
Послуги, пов’язані з подорожами
120,4
90,4
0,2
7088,6
120,1
28,3
Послуги з будівництва
685,9
65,3
1,1
к
к
к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
1075,2
к
4,3
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
5294,2
133,9
21,1
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
2493,0
124,6
4,1
739,7
102,5
3,0
Ділові послуги
1063,0
74,1
1,7
2017,1
49,5
8,1

у тому числі

 
 
 
 
 
 

професійні та консалтингові послуги

к
к
к
900,3
64,5
3,6

наукові та технічні послуги

к
к
к
708,8
31,3
2,8

послуги операційного лізингу

31,6
7,4
0,1
246,3
128,9
1,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні
к
к

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Інформацію оновлено 22 Листопада 2021 p.