Структура зовнішньої торгівлі послугами підприємств області
по найбільших за обсягами видах послуг за 2013 рік

 
Експорт
Імпорт
Сальдо
тис.дол.
США
у % до
тис.дол.
США
у % до
2012р
загального обсягу
2012р
загального обсягу
Усього
56965,3
106,6
100,0
40593,1
143,1
100,0
16372,2
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
44769,6
102,1
78,6
44769,6
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
251,6
2708,2
0,4
3129,4
749,0
7,7
–2877,8
Транспортні послуги
7923,1
110,1
13,9
18920,8
203,6
46,6
–10997,7
з них
 
 
 
 
 
 
 
Послуги автомобільного транспорту
7897,1
110,0
13,9
3406,6
76,9
8,4
4490,5
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
1,1
6,9
0,0
15424,1
326,8
38,0
–15423,0
Послуги, пов’язані з подорожами
1329,9
106,9
2,3
8593,2
130,8
21,2
–7263,3
Послуги з будівництва
599,5
135,5
1,1
492,2
272,8
1,2
107,3
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
2,2
68,0
0,0
751,7
117,0
1,9
–749,5
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
4350,7
76,5
10,7
–4350,7
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
431,6
553,4
0,8
732,0
119,7
1,8
–300,4
Ділові послуги
1613,6
286,3
2,8
3622,0
114,3
8,9
–2008,4