Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
у  2022 році

Найменування послуги

 згідно із КЗЕП

Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
2021
у % до
загаль-
ного
обсягу
тис.дол.
США
у % до
2021
у % до
загаль-
ного
обсягу
Усього
97232,7
111,7
100,0
35313,0
90,5
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
61152,3
106,1
62,9
к
к
к

з них

 
 
 
 
 
 

послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к
к
к

послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

61152,3
106,1
62,9
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
1731,4
1043,6
1,8
3761,7
80,4
10,7
Транспортні послуги
30147,6
134,1
31,0
9968,3
112,8
28,2
Послуги, пов’язані з подорожами
к
к
к
8437,5
86,7
23,9
Послуги з будівництва
504,9
47,0
0,5
к
к
к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
к
к
4133,0
333,5
11,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
5384,5
71,8
15,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
2146,3
65,2
2,2
1024,7
85,1
2,9
Ділові послуги
1398,3
63,9
1,4
1399,3
28,7
4,0

з них

 
 
 
 
 
 

професійні та консалтингові послуги

1153,9
78,9
1,2
217,9
18,5
0,6

наукові та технічні послуги

к
к
к
340,3
31,1
1,0

послуги операційного лізингу

к
к
к
711,4
32,2
2,0
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні
к
к
к

к – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України «Про офіційну статистику» щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.

 

Інформацію оновлено 21 Лютого 2023 p.