Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
у Волинській області у січні–вересні 2018 року1

(тис.дол. США)
 
Всього
У тому числі з
країн ЄС
інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.
300983,7
292976,4
8007,3
Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.

251259,6
243303,7
7955,9
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
11518,1
11447,6
70,5
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–1358,4
–1345,0
–13,4
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
–4891,6
–5205,8
314,2
з них курсова різниця2
–4892,0
–4838,4
–53,6
Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.10.

256527,7
248200,5
8327,2
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
 
 
 
на 01.01.
49724,1
49672,7
51,4
на 01.10.
41150,9
41106,3
44,6
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.10.

297678,6
289306,8
8371,8

1Дані на 01.01.2018р.  є попередніми.

2Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018р. розраховані  з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).


Довідково:

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення 247,4 доларів США.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з Волинської області в економіку країн світу станом на 01.10.2018р. не здійснювались.

 

Інформацію оновлено 30 Листопада 2018 p.