Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з області в економіці країн світу станом на 01.01.2014р. склав 1тис.дол. США. (наростаючим підсумком з початку інвестування).

1Заповнення інформації здійснюється за умови дотримання конфіденційності даних.