Основні показники роздрібної торгівлі1

 
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, млн.грн У тому числі питома вага, у %: Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до попереднього року, % Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств на кінець року, од У тому числі
продовольчих товарів
непродовольчих товарів
магазини
об’єкти торгівлі напівстаціонарні2
2017
9556,4
34,8
65,2
84,1
983
881
102

1 Дані наведено щодо підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).

 

Інформацію оновлено 21 Травня 2018