Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2022 роках

(грудень до грудня попереднього року; відсотків)
 
Індекс
споживчих
цін
Продукти
харчу-
вання та
безалко-
гольні
напої
Алкогольні
напої,
тютюнові
вироби
Одяг і
взуття
Житло,
вода,
елек-
троенергія,
газ та інші
види
палива
Предмети
дома-
шнього
вжитку,
побутова
техніка та
поточне
утримання
житла
Охорона
здоров’я
Транспорт
Зв’язок
Відпо-
чинок і
культура
Освіта
Ресто-
рани
та
готелі
Різні
товари
та
послуги
2007
115,1
122,8
109,7
102,7
102,9
102,3
115,3
118,3
97,6
105,5
118,3
114,7
112,8
2008
121,3
124,5
116,8
102,4
127,8
110,4
119,1
119,9
104,6
111,4
130,1
121,8
126,5
2009
110,0
109,5
131,2
104,9
105,2
115,5
119,0
115,0
103,8
108,5
114,1
109,7
116,2
2010
108,1
107,9
119,5
102,1
116,1
100,8
106,3
105,8
91,8
103,1
108,4
110,0
105,8
2011
103,2
101,3
110,8
101,3
105,0
102,2
105,2
115,6
101,7
103,9
103,2
105,6
107,7
2012
99,0
96,9
103,8
100,0
101,2
101,5
101,7
103,0
101,5
101,2
102,8
102,3
102,7
2013
99,7
97,7
108,3
98,9
103,5
98,9
103,9
100,4
100,5
99,2
102,4
103,6
103,6
2014
125,9
126,9
125,1
108,0
139,3
129,6
127,2
142,8
103,1
125,3
104,3
112,4
126,7
2015
143,3
142,4
124,6
118,1
204,0
136,1
126,6
117,3
105,8
141,7
125,9
130,5
137,1
2016
111,8
104,1
123,7
105,3
144,4
103,5
106,4
112,9
104,5
100,0
115,2
109,9
106,2
2017
114,6
118,1
121,5
101,7
110,3
102,8
107,3
117,2
109,3
104,8
125,3
118,1
107,7
2018
109,9
107,5
118,8
101,3
113,4
104,5
110,6
112,2
112,2
105,9
118,4
114,6
116,4
2019
104,9
106,9
113,7
96,0
95,4
101,0
105,0
97,5
110,5
97,9
110,9
109,1
105,9
2020
105,8
107,3
109,7
91,2
119,5
98,2
108,6
101,4
104,8
97,7
108,7
102,4
103,6
2021
109,9
113,5
110,1
97,2
106,9
101,6
104,8
113,6
109,4
102,8
109,7
107,9
104,6
2022
127,0
134,1
120,4
101,2
106,9
122,8
116,0
144,6
111,9
119,0
117,1
126,5
134,7

Інформацію оновлено 13 Січня 2023 p.