Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі підприємства
середні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
од
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2
 
6292
10
0,2
377
6,0
5905
93,8
5004
79,5
Сільське, лісове та рибне господарство
A
1017
62
6,1
955
93,9
862
84,8
Промисловість
B+C+D+E
802
5
0,6
114
14,2
683
85,2
481
60,0
Будівництво
F
455
22
4,8
433
95,2
355
78,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1779
5
0,3
61
3,4
1713
96,3
1505
84,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
431
21
4,9
410
95,1
323
74,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
116
2
1,7
114
98,3
88
75,9
Інформація та телекомунікації
J
147
1
0,7
146
99,3
125
85,0
Фінансова та страхова діяльність
K
35
35
100,0
33
94,3
Операції з нерухомим майном
L
677
10
1,5
667
98,5
606
89,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
362
5
1,4
357
98,6
324
89,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
213
12
5,6
201
94,4
155
72,8
Освіта
P
36
36
100,0
27
75,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
119
65
54,6
54
45,4
27
22,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
30
1
3,3
29
96,7
24
80,0
Надання інших видів послуг
S
73
1
1,4
72
98,6
69
94,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2020 p.