Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі підприємства
cередні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього2  
115504
18747
16,2
66143
57,3
30614
26,5
14899
12,9
Сільське, лісове та рибне господарство
A
11320
7426
65,6
3894
34,4
2262
20,0
Промисловість
B+C+D+E
42455
10153
23,9
26763
63,0
5539
13,1
1529
3,6
Будівництво
F
5625
2789
49,6
2836
50,4
1479
26,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
23636
8594
36,4
7717
32,6
7325
31,0
4357
18,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6208
3565
57,4
2643
42,6
1180
19,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
985
к
к
к
к
311
31,6
Інформація та телекомунікації
J
913
к
к
к
к
407
44,6
Фінансова та страхова діяльність
K
133
133
100,0
98
73,7
Операції з нерухомим майном
L
3311
793
24,0
2518
76,0
1702
51,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1799
256
14,2
1543
85,8
718
39,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2260
1015
44,9
1245
55,1
409
18,1
Освіта
P
241
241
100,0
100
41,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
15957
15409
96,6
548
3,4
50
0,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
334
к
к
к
к
49
14,7
Надання інших видів послуг
S
327
к
к
к
к
248
75,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2020 p.