Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього,
осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього2  
112909
18747
16,6
66101
58,5
28061
24,9
12534
11,1
Сільське, лісове та рибне господарство
A
10728
7422
69,2
3306
30,8
1689
15,7
Промисловість
B+C+D+E
42203
10153
24,1
26753
63,4
5297
12,5
1336
3,2
Будівництво
F
5475
2787
50,9
2688
49,1
1340
24,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
22896
8594
37,5
7699
33,6
6603
28,9
3685
16,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
6061
3559
58,7
2502
41,3
1064
17,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
957
к
к
к
к
289
30,2
Інформація та телекомунікації
J
866
к
к
к
к
367
42,4
Фінансова та страхова діяльність
K
111
111
100,0
76
68,5
Операції з нерухомим майном
L
3049
792
26,0
2257
74,0
1448
47,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1631
256
15,7
1375
84,3
551
33,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2160
1015
47,0
1145
53,0
317
14,7
Освіта
P
225
225
100,0
85
37,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
15926
15408
96,7
518
3,3
30
0,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
321
к
к
к
к
36
11,2
Надання інших видів послуг
S
300
к
к
к
к
221
73,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2020 p.