Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього2  
10984417,9
2759847,3
25,1
6342723,5
57,8
1881847,1
17,1
723915,1
6,6
Сільське, лісове та рибне господарство
A
980219,9
748465,6
76,4
231754,3
23,6
81966,7
8,4
Промисловість
B+C+D+E
5534669,2
2092591,3
37,8
3053666,6
55,2
388411,3
7,0
79890,2
1,4
Будівництво
F
538303,2
350977,2
65,2
187326,0
34,8
80103,7
14,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1604297,8
667256,0
41,6
502829,8
31,3
434212,0
27,1
216304,7
13,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
458497,9
302097,3
65,9
156400,6
34,1
66129,0
14,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
64531,4
к
к
к
к
14978,2
23,2
Інформація та телекомунікації
J
58458,6
к
к
к
к
21724,8
37,2
Фінансова та страхова діяльність
K
7685,1
7685,1
100,0
5976,8
77,8
Операції з нерухомим майном
L
215436,1
63989,7
29,7
151446,4
70,3
89509,6
41,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
119601,7
29338,8
24,5
90262,9
75,5
33679,0
28,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
164036,0
94968,0
57,9
69068,0
42,1
15691,0
9,6
Освіта
P
9729,3
9729,3
100,0
4269,5
43,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
1167128,6
1140810,8
97,7
26317,8
2,3
1425,3
0,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
43388,1
к
к
к
к
1553,9
3,6
Надання інших видів послуг
S
18435,0
к
к
к
к
10712,7
58,1

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2020 p.