Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств
за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 
 
Код за КВЕД-2010
Усього,
тис.грн
У тому числі
великі підприємства
середні підприємства
малі підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2  
185298968,1
39124728,3
21,1
116675698,1
63,0
29498541,7
15,9
9895931,1
5,3
Сільське, лісове та рибне господарство
A
9668945,7
 
 
6113037,1
63,2
3555908,6
36,8
1108032,0
11,5
Промисловість
B+C+D+E
37926608,4
10587613,3
27,9
23689569,7
62,5
3649425,4
9,6
653354,0
1,7
Будівництво
F
4414334,3
2602397,6
59,0
1811936,7
41,0
640326,3
14,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
124318529,9
28537115,0
23,0
79969120,6
64,3
15812294,3
12,7
5391088,5
4,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
3519115,2
1609101,5
45,7
1910013,7
54,3
649968,5
18,5
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
215515,5
к
к
к
к
43491,0
20,2
Інформація та телекомунікації
J
276098,4
к
к
к
к
124786,7
45,2
Фінансова та страхова діяльність
K
21497,6
21497,6
100,0
17085,6
79,5
Операції з нерухомим майном
L
2909858,4
1497116,1
51,4
1412742,3
48,6
941559,4
32,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
393578,1
64708,2
16,4
328869,9
83,6
150658,8
38,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
879441,2
492994,1
56,1
386447,1
43,9
106738,9
12,1
Освіта
P
66349,7
66349,7
100,0
29075,5
43,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
633064,0
576126,4
91,0
56937,6
9,0
7118,9
1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
17716,5
к
к
к
к
5514,4
31,1
Надання інших видів послуг
S
38315,2
к
к
к
к
27132,6
70,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані попередні.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Червня 2020 p.