‘≥нансов≥ результати до оподаткуванн€ п≥дприЇмств
за видами економ≥чноњ д≥€льност≥
з розпод≥лом на велик≥, середн≥, мал≥ та м≥кроп≥дприЇмства
у 2018 роц≥

(тис.грн)
 
 од за  ¬≈ƒ-2010
‘≥нансовий результат† (сальдо)
ѕ≥дприЇмства, €к≥ одержали прибуток
ѕ≥дприЇмства, €к≥ одержали збиток
у % до загальноњ к≥лькост≥ п≥дприЇмств
ф≥нансовий результат
у % до загальноњ к≥лькост≥ п≥дприЇмств
ф≥нансовий результат
”сього
 
5550629,0
75,8
7605851,9
24,2
2055222,9
по великих п≥дприЇмствах
 
1368611,0
75,0
1457294,0
25,0
88683,0
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
2892674,0
81,3
4142153,5
18,7
1249479,5
по малих п≥дприЇмствах
 
1289344,0
75,5
2006404,4
24,5
717060,4
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
501003,3
74,4
795854,2
25,6
294850,9
у тому числ≥ с≥льське, л≥сове та рибне господарство
A
1303369,6
86,6
1760726,2
13,4
457356,6
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
964472,7
96,6
к
3,4
к
по малих п≥дприЇмствах
 
338896,9
86,0
к
14,0
к
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
133710,0
85,6
178500,2
14,4
44790,2
промислов≥сть
B+C+D+E
1987720,4
74,7
2606537,1
25,3
618816,7
по великих п≥дприЇмствах
 
1022018,0
100,0
1022018,0
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
787040,0
81,9
1322943,3
18,1
535903,3
по малих п≥дприЇмствах
 
178662,4
73,2
261575,8
26,8
82913,4
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
25378,8
69,0
66778,8
31,0
41400,0
буд≥вництво
F
142021,8
74,5
182353,1
25,5
40331,3
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
74019,0
95,2
к
4,8
к
по малих п≥дприЇмствах
 
68002,8
73,4
к
26,6
к
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
19126,6
69,2
35809,1
30,8
16682,5
оптова та роздр≥бна торг≥вл€; ремонт автотранспортних засоб≥в ≥ мотоцикл≥в
G
1856027,0
77,2
2380748,9
22,8
524721,9
по великих п≥дприЇмствах
 
346593,0
50,0
435276,0
50,0
88683,0
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
1052024,4
78,7
1369810,6
21,3
317786,2
по малих п≥дприЇмствах
 
457409,6
77,2
575662,3
22,8
118252,7
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
190555,5
75,9
246466,8
24,1
55911,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур'Їрська д≥€льн≥сть
H
189206,5
75,4
240140,5
24,6
50934,0
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
96253,9
60,0
133755,1
40,0
37501,2
по малих п≥дприЇмствах
 
92952,6
76,4
106385,4
23,6
13432,8
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
40698,0
74,1
48944,0
25,9
8246,0
тимчасове розм≥щуванн€ й орган≥зац≥€ харчуванн€
I
25181,0
76,4
30352,0
23,6
5171,0
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
к
66,7
к
33,3
к
по малих п≥дприЇмствах
 
к
76,6
к
23,4
к
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
13788,4
77,6
14846,3
22,4
1057,9
≥нформац≥€ та телекомун≥кац≥њ
J
3627,9
67,6
13959,8
32,4
10331,9
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по малих п≥дприЇмствах
 
3627,9
67,6
13959,8
32,4
10331,9
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
3735,1
68,6
7667,2
31,4
3932,1
ф≥нансова та страхова д≥€льн≥сть
K
Ц59965,8
35,1
1347,8
64,9
61313,6
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по малих п≥дприЇмствах
 
Ц59965,8
35,1
1347,8
64,9
61313,6
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
Ц1048,8
35,3
1285,8
64,7
2334,6
операц≥њ з нерухомим майном
L
88336,9
70,3
262533,1
29,7
174196,2
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц22835,0
62,5
7423,0
37,5
30258,0
по малих п≥дприЇмствах
 
111171,9
70,4
255110,1
29,6
143938,2
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
29480,0
70,1
136324,7
29,9
106844,7
профес≥йна, наукова та техн≥чна д≥€льн≥сть
M
20468,2
70,5
43784,4
29,5
23316,2
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц3248,7
75,0
к
25,0
к
по малих п≥дприЇмствах
 
23716,9
70,4
к
29,6
к
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
19312,5
70,7
25502,5
29,3
6190,0
д≥€льн≥сть у сфер≥ адм≥н≥стративного та допом≥жного обслуговуванн€
N
41068,5
63,2
51683,7
36,8
10615,2
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
893,1
63,6
3825,1
36,4
2932,0
по малих п≥дприЇмствах
 
40175,4
63,2
47858,6
36,8
7683,2
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
24361,8
63,8
29324,3
36,2
4962,5
осв≥та
P
530,5
70,4
2113,5
29,6
1583,0
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по малих п≥дприЇмствах
 
530,5
70,4
2113,5
29,6
1583,0
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
627,0
70,0
1418,0
30,0
791,0
охорона здоров'€ та наданн€ соц≥альноњ допомоги
Q
8462,9
73,1
25900,9
26,9
17438,0
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
2564,6
74,1
18100,4
25,9
15535,8
по малих п≥дприЇмствах
 
5898,3
72,5
7800,5
27,5
1902,2
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
406,8
69,6
869,6
30,4
462,8
мистецтво, спорт, розваги та в≥дпочинок
R
Ц56894,1
68,0
1522,3
32,0
58416,4
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
к
Ц
Ц
100,0
к
по малих п≥дприЇмствах
 
к
70,8
1522,3
29,2
к
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
Ц416,4
68,4
155,7
31,6
572,1
наданн€ ≥нших вид≥в послуг
S
1467,7
73,0
2148,6
27,0
680,9
по великих п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по середн≥х п≥дприЇмствах
 
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
по малих п≥дприЇмствах
 
1467,7
73,0
2148,6
27,0
680,9
у т.ч. по м≥кроп≥дприЇмствах
 
1288,0
72,5
1961,2
27,5
673,2

—имвол (к) Ц дан≥ не оприлюднюютьс€ з метою забезпеченн€ виконанн€ вимог «акону ”крањни Ђѕро державну статистикуї щодо конф≥денц≥йност≥ статистичноњ ≥нформац≥њ.

 

≤нформац≥ю оновлено 05 Ћистопада 2019 p.