Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2018 року

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Актив
необоротні активи
оборотні активи
необоротні активи та групи вибуття
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
Усього1
 
28730691,7
33310040,9
96759782,0
115420867,6
13338,2
9936,1
сільське, лісове та рибне господарство
A
3459460,0
4519941,2
6498542,0
7753886,7
2708,3
2553,9
промисловість
B+C+D+E
10852687,0
13286375,2
14853602,1
16438565,2
2558,6
1698,6
будівництво
F
671582,3
912784,5
1750275,3
2446996,5
328,2
328,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
2957690,5
3382346,4
62290262,7
78656203,0
5297,5
2968,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
855143,8
998108,8
1721714,8
1998359,9
292,4
269,4
тимчасове розміщування й організація харчування
I
2679169,4
2674165,6
539993,9
493169,2
інформація та телекомунікації
J
29380,4
42817,1
70814,6
80541,3
фінансова та страхова діяльність
K
451541,1
368595,2
2657127,1
917081,8
операції з нерухомим майном
L
6025616,4
6051341,3
3440815,2
3585457,6
262,2
235,1
професійна, наукова та технічна діяльність
M
234200,3
228042,4
2496630,2
2483531,7
394,1
394,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
301489,6
363628,2
375739,9
403978,8
1496,9
1488,0
освіта
P
7039,8
7609,0
3606,5
5178,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
152244,7
417321,9
33909,8
112124,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
42730,0
42341,4
18333,9
35603,2
надання інших видів послуг
S
10716,4
14622,7
8414,0
10189,4

1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

Продовження
Код за КВЕД-2010
Пасив
власний капітал
довгострокові зобов’язання
і забезпечення
поточні зобов’язання
і забезпечення
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
Усього1
 
7732501,3
14400217,2
19565309,1
20348335,2
98205085,7
113990426,1
сільське, лісове та рибне господарство
A
5602627,9
6747573,6
905008,9
1042675,4
3452535,0
4484974,3
промисловість
B+C+D+E
6858335,5
9605878,2
5842317,8
5430365,9
13008194,4
14690065,6
будівництво
F
–149523,6
–68915,7
244389,3
335506,8
2326942,8
3093139,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
–4428020,9
–2668055,3
8117670,2
9815244,8
61563601,4
74894328,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
684787,9
952603,0
130116,3
89727,0
1762246,8
1954408,1
тимчасове розміщування й організація харчування
I
–16322,5
281853,1
27374,2
32429,4
3208111,6
2853052,3
інформація та телекомунікації
J
25131,0
27998,8
1154,0
3908,2
73910,0
91451,4
фінансова та страхова діяльність
K
390224,1
329724,2
5592,2
8518,0
2712851,9
947434,8
операції з нерухомим майном
L
–1103755,7
–1091553,7
4083434,9
3326503,6
6487014,6
7402084,1
професійна, наукова та технічна діяльність
M
–127645,9
–72068,3
5483,7
4400,9
2853386,8
2779635,6
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
194940,6
256633,5
34591,6
40817,6
449194,2
471643,9
освіта
P
9049,3
9284,8
48,1
576,4
1548,9
2926,7
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
58121,9
390365,4
58506,6
57622,4
69526,0
81458,5
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
–277991,0
–317656,1
109005,4
159417,4
230049,5
236183,3
надання інших видів послуг
S
12542,7
16551,7
615,9
621,4
5971,8
7639,0
 
Продовження
 
Код за КВЕД–2010
Пасив Баланс
зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
на
1 січня
2018р.
на
31 грудня
2018р.
Усього1
 
915,8
1866,1
125503811,9
148740844,6
сільське, лісове та рибне господарство
A
538,5
1158,5
9960710,3
12276381,8
промисловість
B+C+D+E
329,3
25708847,7
29726639,0
будівництво
F
377,3
378,3
2422185,8
3360109,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
65253250,7
82041518,2
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
2577151,0
2996738,1
тимчасове розміщування й організація харчування
I
3219163,3
3167334,8
інформація та телекомунікації
J
100195,0
123358,4
фінансова та страхова діяльність
K
3108668,2
1285677,0
операції з нерухомим майном
L
9466693,8
9637034,0
професійна, наукова та технічна діяльність
M
2731224,6
2711968,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
678726,4
769095,0
освіта
P
10646,3
12787,9
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
186154,5
529446,3
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
61063,9
77944,6
надання інших видів послуг
S
19130,4
24812,1

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.