Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
у 2018 році

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього
 
8712625,0
67546395,7
12,9
сільське, лісове та рибне господарство
A
1700576,4
8694176,0
19,6
промисловість
B+C+D+E
2125297,5
37107318,3
5,7
будівництво
F
143105,2
3082020,5
4,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
4230090,4
11162150,3
37,9
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
175180,2
2897509,0
6,0
тимчасове розміщування й організація харчування
I
40130,6
324437,4
12,4
інформація та телекомунікації
J
3465,9
208968,1
1,7
фінансова та страхова діяльність
K
–6634,6
24435,0
–27,2
операції з нерухомим майном
L
210238,6
2252038,0
9,3
професійна, наукова та технічна діяльність
M
23385,6
516134,7
4,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
55108,2
489196,3
11,3
освіта
P
727,6
34905,4
2,1
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
69676,5
614554,7
11,3
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
–58861,5
102699,4
–57,3
надання інших видів послуг
S
1138,4
35852,6
3,2

 

Інформацію оновлено 05 Листопада 2019 p.