Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість
B+C+D+E
1411231,1
78,9
1713587,1
21,1
302356,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
1
100,0
1
Переробна промисловість
C
1526940,1
85,7
1598541,1
14,3
71601,0
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
175396,0
81,0
195917,0
19,0
20521,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
22845,0
80,0
1
20,0
1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
462604,0
84,2
1
15,8
1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
100,0
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
1
100,0
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
35698,0
100,0
35698,0
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24+25
64895,1
100,0
64895,1
машинобудування
26+27+28+29+30
582654,0
72,7
601775,0
27,3
19121,0
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
1
100,0
1
виробництво електричного устатковання
27
1
100,0
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
147714,0
100,0
147714,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
426052,0
60,0
1
40,0
1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
172763,0
87,5
1
12,5
1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
–37919,0
62,5
1
37,5
1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
1
37,5
1
62,5
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2018 p.