Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість
B+C+D+E
1580847,8
22387778,7
7,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
B
1
1
1
Переробна промисловість
C
1701496,8
18220077,7
9,3
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
222176,0
4607658,0
4,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
25364,0
368857,0
6,9
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
576635,0
5113063,0
11,3
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
1
1
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22+23
34531,0
704147,0
4,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24+25
63854,8
1547410,7
4,1
машинобудування
26+27+28+29+30
571324,0
3346078,0
17,1
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
26
1
1
1
виробництво електричного устатковання
27
1
1
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
28
140944,0
1606958,0
8,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
29+30
421426,0
1621231,0
26,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
31+32+33
195387,0
2229120,0
8,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
–38041,0
3672720,0
–1,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 27 Грудня 2018 p.