Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
 
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Усього1
1543153,7
72,3
2215270,5
27,7
672116,8
сільське, лісове та рибне господарство
52374,5
95,7
2
4,3
2
промисловість
819565,4
74,1
1270879,3
25,9
451313,9
будівництво
42598,0
73,7
51827,0
26,3
9229,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
539678,2
64,6
673974,0
35,4
134295,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
95543,0
68,8
98867,0
31,3
3324,0
тимчасове розміщування й організація харчування
–3115,0
66,7
2
33,3
2
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
8054,4
66,7
62358,5
33,3
54304,1
професійна, наукова та технічна діяльність
–7239,5
85,7
2
14,3
2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
–645,3
50,0
938,2
50,0
1583,5
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
100,0
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
100,0
2
надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Грудня 2017