Фінансові результати великих та середніх підприємств
до оподаткування за видами промислової діяльності
у січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
 
Фінансовий результат  (сальдо)
Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
у % до загальної кількості підприємств
фінансовий результат
Промисловість
819565,4
74,1
1270879,3
25,9
451313,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
100,0
1
Переробна промисловість
926313,3
81,5
1186624,3
18,5
260311,0
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
310302,7
82,6
325763,7
17,4
15461,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
12791,0
90,0
1
10,0
1
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–89638,0
77,8
130594,0
22,2
220232,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
100,0
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
100,0
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
37200,6
80,0
1
20,0
1
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
18858,0
75,0
1
25,0
1
машинобудування
537035,0
83,3
1
16,7
1
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
100,0
1
виробництво електричного устатковання
1
100,0
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
213133,0
100,0
213133,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
323102,0
80,0
1
20,0
1
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
89488,0
75,0
1
25,0
1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–1977,1
33,3
81328,0
66,7
83305,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
55,6
1
44,4
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Грудня 2017