Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
 
Результат від операційної діяльності
Витрати операційної діяльності
Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1
3936273,7
25711074,7
15,3
сільське, лісове та рибне господарство
54153,9
782206,2
6,9
промисловість
1287229,4
18772317,8
6,9
будівництво
41965,0
802166,0
5,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2462409,2
3387182,2
72,7
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
97823,0
775458,0
12,6
тимчасове розміщування й організація харчування
–2929,0
33958,0
–8,6
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
2737,8
969104,9
0,3
професійна, наукова та технічна діяльність
–6159,5
50424,3
–12,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2360,9
75567,3
3,1
освіта
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
2
2
2
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2
2
2
надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне господарство» інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Грудня 2017