Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами промислової діяльності
у січні–вересні 2017 року

(тис.грн)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість
1287229,4
18772317,8
6,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1
1
1
Переробна промисловість
1394772,3
14959565,6
9,3
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
165480,7
4039625,0
4,1
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13321,0
306371,0
4,3
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
420177,0
3398828,0
12,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
1
1
1
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1
1
1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
55636,6
771042,6
7,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
30699,0
1080141,0
2,8
машинобудування
581266,0
3314860,0
17,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
1
1
1
виробництво електричного устатковання
1
1
1
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
199330,0
1334271,0
14,9
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
375150,0
1791324,0
20,9
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
116456,0
1899350,0
6,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
111,9
3367404,4
0,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1
1
1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 26 Грудня 2017