Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн.
 
до 480,0
77,8
73,5
18,1
5,9
4,7
0,2
0,1
-
0,4
0,6
-
-
480,1 – 840,02
22,2
26,5
57,3
34,4
26,5
10,2
5,9
2,6
1,3
1,6
1,0
-
840,1 – 1200,03
...
...
24,6
36,2
34,9
34,5
25,7
13,2
12,2
13,4
4,1
0,9
1200,1 - 1560,0
...
...
...
12,5
22,4
28,0
26,9
31,5
23,6
25,7
12,7
8,9
1560,1 - 1920,0
...
...
...
6,6
5,8
17,2
23,1
22,8
24,2
22,9
21,4
12,6
1920,1 - 2280,04
...
...
...
4,4
5,7
9,9
18,3
14,1
20,9
15,0
19,8
17,7
2280,1 - 2640,0
...
...
...
...
...
...
...
9,6
9,1
6,8
20,3
16,8
2640,1 - 3000,0
...
...
...
...
...
...
...
4,7
5,8
8,7
9,0
13,3
3000,1 – 3360,0
...
...
...
...
...
...
...
0,1
1,2
1,2
3,4
8,5
3360,1 – 3720,0
...
...
...
...
...
...
...
0,8
0,7
1,5
2,7
7,3
Понад 3720,0
...
...
...
...
...
...
...
0,6
0,6
2,6
5,6
14,0

1У 1999–2006рр. в якості критерію диференціації застосовувався показник «середньодушові сукупні витрати». Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Відповідно були перераховані показники 2007-2010рр.

2У 2005–2006рр. – понад 480 грн.

3У 2007р. – понад 840 грн.

4 У 2008-2011рр. – понад 1920 грн.

 

Інформацію оновлено 09 Листопада 2017