Розподіл населення за рівнем
середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн.
 
до 1920,0
90,1
81,7
70,1
61,7
64,2
39,2
22,4
5,8
1920,1 – 2280,02
9,9
18,3
14,1
20,9
15,0
19,8
17,7
8,8
2280,1 – 2640,0
...
...
9,6
9,1
6,8
20,3
16,8
7,2
2640,1 - 3000,0
...
...
4,7
5,8
8,7
9,0
13,3
17,2
3000,1 - 3360,0
...
...
0,1
1,2
1,2
3,4
8,5
16,6
3360,1 - 3720,0
...
...
0,8
0,7
1,5
2,7
7,3
8,7
3720,1 - 4080,03
...
...
0,6
0,6
2,6
5,6
14,0
13,0
4080,1 - 4440,0
...
...
...
...
...
...
...
4,1
4440,1 – 4800,0
...
...
...
...
...
...
...
3,6
4800,1 – 5160,0
...
...
...
...
...
...
...
4,5
Понад 5160,0
...
...
...
...
...
...
...
10,5

1 Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників витрат і ресурсів, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту використовується шкала еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.

2У 2010–2011рр. – понад 1920 грн.

3У 2012-2016рр. – понад 3720 грн.

 

Інформацію оновлено 13 Листопада 2018 p.