Диференціація життєвого рівня населення1

(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

 

 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Коефіцієнт концентрації  (індекс Джині)

0,202
0,183
0,176
0,167
0,202
0,189
0,195
0,136
0,218
0,228
0,216
0,182

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення

2,3
2,5
2,3
2,2
2,6
2,5
2,6
2,5
2,9
2,7
3,1
2,3

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

3,7
3,2
3,2
3,1
3,4
4,1
3,5
1,6
3,9
4,3
4,3
3,4

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

2,8
2,6
2,5
2,5
2,8
2,6
2,7
1,6
3,0
3,2
3,1
2,5

1  Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.

 

Інформацію оновлено 15 Листопада 2022 p.