Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2022 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість
штатних працівників, осіб
січень
Всього
161663
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
10386
Промисловість
37520

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1123

Переробна промисловість

29004

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5354

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2039
Будівництво
4208
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
21273
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9855
Тимчасове розміщування й організація харчування
761
Інформація та телекомунікації
1038
Фінансова та страхова діяльність
1307
Операції з нерухомим майном
1018
Професійна, наукова та технічна діяльність
1592
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2118
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9460
Освіта
39125
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
19017
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2614
Надання інших видів послуг
371

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Інформацію оновлено 02 Березня 2022 p.