Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
Всього
150982
151278
151154
150786
148696
147838
141531
147052
146380
147018
147727
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8795
8736
8751
9018
9119
9165
9314
9387
9382
9384
9269
Промисловість
36255
36314
36074
36272
35563
35277
35101
35128
35103
35944
36136

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1297
1293
1270
1243
726
712
705
696
681
1118
1106

Переробна промисловість

27695
27772
27550
27855
27859
27573
27505
27607
27605
27768
27801

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5341
5356
5367
5284
5049
5034
4965
4904
4904
5121
5273

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1922
1893
1887
1890
1929
1958
1926
1921
1913
1937
1956
Будівництво
4127
4037
4010
4057
4107
4318
4358
4172
4189
4104
4005
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19980
20246
20458
20176
20129
20117
20194
20244
20274
19933
19991
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9359
9320
9331
9250
9226
9166
9184
9221
9164
9032
9001
Тимчасове розміщування й організація харчування
403
403
401
396
394
400
434
437
457
448
448
Інформація та телекомунікації
1176
1159
1182
1169
1142
1108
1088
1096
1057
1044
1054
Фінансова та страхова діяльність
1588
1591
1586
1572
1562
1531
1363
1358
1338
1329
1310
Операції з нерухомим майном
1193
1067
1055
1053
1010
998
1070
1060
1047
989
1046
Професійна, наукова та технічна діяльність
1356
1422
1325
1413
1337
1336
1296
1312
1305
1291
1302
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1778
1808
1798
1799
1807
1797
1702
1681
1673
1713
1719
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10223
10515
10744
10761
10699
10756
10597
10506
10252
10407
10604
Освіта
31283
31348
31369
31106
30077
29579
23701
29558
29486
29879
30150
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20615
20511
20267
19923
19753
19526
19396
19195
18974
18809
18934
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2298
2251
2242
2249
2204
2204
2165
2128
2110
2147
2193
Надання інших видів послуг
553
550
561
572
567
560
568
569
569
565
565

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Інформацію оновлено 04 Січня 2022 p.