Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників
за видами економічної діяльності
у 2017 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Всього
169832
168394
169395
167772
172546
172126
171483
170899
171708
173838
175241
175026
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8271
8194
8339
8406
8622
8739
8804
8824
8776
8777
8636
8454
Промисловість
39945
39384
39633
39339
40111
39994
39502
39263
39399
39779
40183
40129
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1916
1930
1936
1932
1921
1913
1905
1897
1881
1867
1811
1750
Переробна промисловість
30399
29914
30156
30038
31056
30981
30572
30356
30586
30788
31079
31054
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5685
5629
5622
5444
5212
5174
5131
5105
5058
5258
5436
5455
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1945
1911
1919
1925
1922
1926
1894
1905
1874
1866
1857
1870
Будівництво
3478
3485
3606
3727
3788
3789
3743
3716
3665
3686
3654
3622
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
15422
14572
14506
14498
19748
19716
19904
19865
19877
19793
19993
20198
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10351
10287
10285
10332
10349
10298
10307
10306
10265
10143
10191
10101
Тимчасове розміщування й організація харчування
779
782
756
728
726
721
631
569
663
668
677
688
Інформація та телекомунікації
1186
1179
1189
1173
1165
1154
1150
1137
1127
1121
1123
1109
Фінансова та страхова діяльність
1776
1749
1767
1770
1763
1748
1734
1741
1729
1723
1711
1720
Операції з нерухомим майном
2111
2144
2156
2132
2049
1991
1961
1958
1929
1944
1966
1966
Професійна, наукова та технічна діяльність
1931
1908
1915
1930
1924
1971
1950
1949
1943
1922
1928
1904
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1907
1870
1809
1479
1472
1468
1453
1361
1335
1472
1435
1406
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
11115
11295
11400
11329
11188
11435
11461
11412
11504
11716
11904
11921
Освіта
43423
43427
44005
43256
42199
41622
41484
41310
41998
43357
43932
44008
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24579
24569
24435
24100
23920
23962
23881
23989
23986
24192
24293
24221
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3154
3182
3240
3223
3167
3163
3172
3160
3169
3209
3277
3244
Надання інших видів послуг
404
367
354
350
355
355
346
339
343
336
338
335

продовження
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Всього
138
141
156
134
140
129
115
131
144
148
157
145
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
129
141
157
138
145
142
152
156
149
151
160
144
Промисловість
136
143
157
132
141
137
136
141
145
151
159
145
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
114
117
132
112
119
115
112
114
113
112
128
122
Переробна промисловість
134
144
157
132
142
139
137
142
148
154
160
144
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
150
150
164
136
142
135
137
144
142
149
162
154
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
146
144
158
140
147
138
143
149
141
147
157
149
Будівництво
94
124
151
137
150
147
151
152
152
153
160
147
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
145
146
158
139
147
145
150
154
151
155
163
151
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
136
138
152
136
138
137
140
142
141
142
149
145
Тимчасове розміщування й організація харчування
147
152
164
144
150
134
123
140
151
158
164
149
Інформація та телекомунікації
148
147
160
138
143
134
132
138
139
148
161
147
Фінансова та страхова діяльність
145
148
161
137
143
140
141
145
145
147
159
148
Операції з нерухомим майном
136
140
156
137
139
142
143
146
144
147
156
145
Професійна, наукова та технічна діяльність
138
140
152
130
137
133
134
140
140
144
150
137
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
151
150
163
143
143
141
139
150
141
152
158
153
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
142
145
157
132
143
134
129
134
137
147
159
147
Освіта
140
139
156
133
137
105
47
96
149
148
158
145
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
139
140
153
131
136
129
126
133
131
140
149
142
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
138
140
151
130
137
125
111
129
131
138
149
140
Надання інших видів послуг
141
139
147
132
136
133
133
142
127
128
142
138
 
продовження
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Всього
5028
5119
5513
5311
5580
6145
6001
5833
6100
6025
6209
7249
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5299
5267
5761
5550
5862
6053
6333
6525
6556
6228
6314
8170
Промисловість
6090
6331
7070
6359
6765
6981
7193
7372
7688
7689
7761
8908
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
6656
6755
7281
6705
7496
7398
7720
7617
7273
6888
7867
8035
Переробна промисловість
6291
6627
7110
6580
6958
7215
7463
7588
8015
8078
8146
9277
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5554
5405
7762
5786
6279
6433
6415
7078
7054
6745
6548
8458
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3962
3987
4215
4172
4218
4288
4411
4470
4492
4736
4750
4900
Будівництво
4254
4569
5266
4973
5476
5543
5623
5618
5765
5940
6086
6241
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5043
4349
4526
4517
4269
4360
4488
4777
4568
4734
4728
5439
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
4502
4421
5388
5202
5306
5430
6032
5716
5672
5726
5647
6126
Тимчасове розміщування й організація харчування
3364
3614
3662
3712
3714
3345
3313
3707
4630
4429
4225
4540
Інформація та телекомунікації
5215
5652
5549
5383
5756
5507
5537
6105
5569
5730
6233
6233
Фінансова та страхова діяльність
7728
7671
8274
8183
8228
8064
8940
8466
8428
8959
9085
9954
Операції з нерухомим майном
3969
4090
4684
4379
4600
4823
4794
4860
4940
4987
4909
5239
Професійна, наукова та технічна діяльність
4452
4555
4880
4826
4768
5206
5335
5071
5460
5381
5416
7497
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3713
3649
4146
3805
3909
4029
4153
4281
4162
4283
4251
4304
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
5450
6238
6747
6618
7396
8946
8870
8835
8961
9051
10093
12035
Освіта
4796
4894
4990
5012
5443
6712
5675
4805
5794
5297
5617
6533
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
3990
4075
4203
4240
4403
4855
4694
4601
4353
4551
4604
5711
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4059
4070
4342
4131
4280
4576
5057
4689
4738
4617
4802
5951
Надання інших видів послуг
3445
3862
3951
4062
3802
4490
4755
4639
4038
4215
4127
4523

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Лютого 2018