Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2022 році

Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
Всього
132
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
109
Промисловість
129

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

117

Переробна промисловість

126

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

144

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

141
Будівництво
101
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
143
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
138
Тимчасове розміщування й організація харчування
132
Інформація та телекомунікації
139
Фінансова та страхова діяльність
129
Операції з нерухомим майном
111
Професійна, наукова та технічна діяльність
141
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
137
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
135
Освіта
133
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
135
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
134
Надання інших видів послуг
127

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Інформацію оновлено 02 Березня 2022 p.