Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у червні 2019 року

 
Кількість праців-ників,
яким оплачено 50% і більше робочого часу, встанов-леного на червень,  осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %
до
4173,00
грн
від 4173,01 до
4500,00
грн
від 4500,01 до
5000,00
грн
від 5000,01 до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
понад 20000,00
грн
Всього
153174
7,5
13,0
10,0
9,3
8,2
7,4
10,5
9,5
11,5
8,4
4,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
9007
3,5
14,2
13,4
12,1
8,0
9,0
11,4
9,0
9,7
6,2
3,5
Промисловість
37953
4,4
8,3
7,2
6,6
6,1
7,8
11,3
12,0
17,3
11,9
7,1
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1365
2,2
9,8
8,9
8,5
7,8
8,1
13,1
16,7
12,7
7,3
4,9
Переробна промисловість
30059
4,7
8,6
7,6
5,7
5,0
6,6
9,9
11,8
19,1
13,4
7,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
4712
3,1
3,7
3,7
8,7
8,7
13,0
19,9
13,9
11,3
7,2
6,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1817
5,2
13,2
8,8
13,9
15,2
14,0
11,8
8,0
6,7
2,3
0,9
Будівництво
3871
4,7
12,1
6,9
10,2
10,2
7,0
15,6
13,1
10,6
7,5
2,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12622
7,5
27,0
17,3
12,5
5,9
4,2
7,9
5,7
5,6
3,6
2,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9795
12,2
15,4
5,9
10,6
7,2
8,4
12,9
10,3
9,3
4,9
2,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
722
28,9
16,3
20,4
7,8
12,1
5,1
4,4
1,7
2,9
0,1
0,3
Інформація та телекомунікації
980
3,2
13,5
10,6
20,2
14,3
7,8
12,5
4,8
5,2
4,8
3,1
Фінансова та страхова діяльність
1453
4,1
7,5
1,4
3,3
4,1
6,3
14,9
13,7
14,3
14,8
15,6
Операції з нерухомим майном
1373
6,0
27,3
12,4
10,2
11,3
11,1
14,6
3,3
2,2
0,4
1,2
Професійна, наукова та технічна діяльність
1619
9,3
18,1
19,0
15,9
6,2
7,8
6,5
6,1
6,2
3,6
1,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1863
9,4
12,2
31,7
19,9
7,7
7,3
6,6
3,1
1,4
0,4
0,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9561
6,7
4,6
2,1
4,7
5,5
6,3
14,0
17,3
15,6
11,1
12,1
Освіта
38528
8,0
13,4
8,9
7,1
8,0
6,8
8,5
9,1
13,7
12,1
4,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20623
10,4
13,5
14,4
14,4
14,4
8,9
10,5
5,6
3,9
2,6
1,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2715
20,9
12,9
8,5
12,8
15,9
8,0
10,7
4,3
3,1
1,8
1,1
Надання інших видів послуг
489
17,8
20,6
20,6
5,1
7,4
5,1
5,3
7,2
3,3
3,9
3,7

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 04 Вересня 2019 p.