Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у вересні 2019 року

 
Кількість працівників,
яким оплачено 50% і більше робочого часу, встанов-леного на вересень,  осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %
до
4173,00
грн
від 4173,01 до
4500,00
грн
від 4500,01 до
5000,00
грн
від 5000,01 до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
понад 20000,00
грн
Всього
152985
7,8
13,3
10,2
9,9
8,6
7,6
11,1
9,2
10,7
7,4
4,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
9031
2,5
14,6
12,4
9,0
10,7
9,3
13,0
9,6
7,5
6,9
4,5
Промисловість
37982
3,2
6,8
6,9
7,4
6,4
7,4
12,2
10,9
16,5
14,7
7,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1305
2,2
5,0
9,7
8,0
8,0
8,3
13,0
13,8
15,9
9,7
6,4
Переробна промисловість
30237
3,2
7,5
7,4
7,1
5,5
6,5
10,5
10,3
17,7
16,7
7,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
4649
2,8
1,5
2,5
6,5
9,1
11,5
21,1
14,9
12,5
7,5
10,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1791
6,1
11,2
7,4
14,1
12,6
11,0
16,6
9,0
8,0
2,6
1,4
Будівництво
3974
2,6
10,7
7,3
10,1
6,3
5,9
20,2
11,6
13,4
8,9
3,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12523
7,7
28,8
12,3
11,1
6,5
5,5
7,9
6,2
5,9
4,1
4,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9489
10,1
12,9
8,5
9,9
10,2
7,2
12,6
10,9
9,6
5,1
3,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
693
24,0
22,2
16,4
7,9
5,6
5,1
4,8
7,4
4,3
1,9
0,4
Інформація та телекомунікації
963
3,0
15,1
10,3
18,7
12,5
6,6
13,5
7,1
7,7
2,2
3,3
Фінансова та страхова діяльність
1460
3,8
5,1
4,0
4,4
4,4
4,8
13,3
11,8
16,4
14,5
17,5
Операції з нерухомим майном
1403
5,4
22,5
13,1
11,7
14,2
12,2
12,0
4,2
2,7
0,9
1,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
1669
9,7
15,0
7,9
22,0
12,3
8,1
10,3
5,3
3,1
3,4
2,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1728
11,2
13,8
27,7
17,5
9,2
5,6
7,6
3,9
2,8
0,5
0,2
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9122
6,4
4,6
2,5
4,9
6,0
6,3
12,7
16,3
15,7
10,8
13,8
Освіта
39337
8,9
14,2
11,1
9,4
9,5
8,6
11,0
9,9
11,5
4,9
1,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20443
14,5
17,2
16,3
15,2
11,5
7,2
7,7
4,1
3,1
2,1
1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2660
21,1
11,9
11,1
15,0
11,3
12,7
7,2
3,5
3,2
1,4
1,6
Надання інших видів послуг
508
18,3
33,3
8,3
10,0
6,1
2,8
6,3
3,7
3,4
4,7
3,1

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 04 Грудня 2019 p.