Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у вересні 2021 року

 
 
Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого
на вересень,
осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до
6000,00
грн
від
6000,01
до
7000,00
грн
від
7000,01
до
8000,00
грн
від
8000,01
до
10000,00
грн
від
10000,01
до
12000,00
грн
від
12000,01
до
15000,00
грн
від
15000,01
до
20000,00
грн
від
20000,01
до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Всього
147750
19,6
18,2
8,7
11,7
8,7
10,7
12,5
5,5
4,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
10661
12,3
17,0
7,8
10,7
8,9
11,4
14,5
8,8
8,6
Промисловість
34865
15,0
12,7
8,4
11,6
9,7
14,0
16,3
6,3
6,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1306
23,9
15,7
5,7
9,6
12,5
13,5
11,4
5,8
1,9

Переробна промисловість

26843
15,2
14,0
8,8
11,4
8,7
13,0
16,4
6,4
6,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4679
9,9
4,6
5,2
11,9
13,5
20,3
18,8
7,4
8,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2037
18,5
12,2
11,5
15,1
11,8
13,0
12,7
2,9
2,3
Будівництво
4808
19,3
19,2
11,8
11,0
9,7
9,1
12,0
4,9
3,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
16770
26,6
35,6
13,7
11,4
3,7
2,5
2,7
1,5
2,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
5438
19,0
39,5
12,8
13,4
5,7
4,5
2,9
1,0
1,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
681
30,0
32,7
6,6
7,5
7,8
8,7
4,1
0,4
2,2
Інформація та телекомунікації
996
19,6
23,5
16,7
15,8
9,0
6,3
6,0
1,8
1,3
Фінансова та страхова діяльність
493
14,2
10,7
6,9
15,6
13,0
14,0
11,4
6,5
7,7
Операції з нерухомим майном
875
22,5
33,0
11,1
13,5
6,9
6,9
3,6
1,5
1,0
Професійна, наукова та технічна діяльність
2043
38,6
15,1
7,9
10,7
6,6
6,7
7,9
2,9
3,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1626
30,2
34,4
5,4
11,6
7,3
6,2
3,4
0,8
0,7
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
37499
16,8
13,7
6,2
10,4
10,6
13,3
16,7
7,5
4,8
Освіта
11615
16,5
13,3
5,1
11,4
9,1
12,4
18,6
9,0
4,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
17672
30,5
17,1
10,3
15,3
8,3
7,8
6,1
2,4
2,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1386
24,3
13,0
10,8
17,5
12,6
11,2
6,1
2,2
2,3
Надання інших видів послуг
322
20,2
41,6
5,0
6,2
5,9
6,5
8,7
3,1
2,8

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформацію оновлено 05 Січня 2022 p.