Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2019 року

 
 
Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень,  осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до
4173,00
грн
від 4173,01 до
4500,00
грн
від 4500,01 до
5000,00
грн
від 5000,01 до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
понад 20000,00
грн
Всього
153024
6,4
10,0
8,4
9,8
8,9
7,9
12,2
9,3
10,0
9,0
8,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7824
8,3
9,7
13,1
11,4
9,6
8,2
12,4
8,8
6,7
4,2
7,6
Промисловість
38025
3,4
6,7
6,1
7,0
6,1
6,6
11,3
9,8
12,9
12,9
17,2
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1283
2,3
5,1
8,8
6,5
7,6
5,1
10,7
13,9
20,3
15,4
4,3
Переробна промисловість
29559
3,4
7,1
6,8
7,0
5,7
6,0
10,4
9,5
12,5
13,0
18,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5277
2,8
3,0
1,5
4,4
6,8
8,1
14,0
11,1
14,0
15,7
18,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1906
5,7
10,9
6,4
12,8
8,4
14,1
18,7
8,8
10,4
2,3
1,5
Будівництво
3773
5,1
11,2
6,7
8,8
4,4
4,8
11,5
10,4
14,8
18,0
4,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12736
7,4
25,8
14,6
10,5
6,0
4,6
7,6
5,8
5,5
8,1
4,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9406
10,5
12,4
6,6
9,4
10,2
8,0
13,7
10,8
10,1
5,1
3,2
Тимчасове розміщування й організація харчування
694
23,6
23,1
11,7
3,6
8,1
7,9
12,8
4,2
2,6
0,4
2,0
Інформація та телекомунікації
988
1,4
12,9
8,4
13,1
14,1
10,0
14,6
9,3
7,6
4,8
3,8
Фінансова та страхова діяльність
1466
3,3
5,3
3,4
2,7
4,3
4,9
8,4
8,3
11,3
11,9
36,2
Операції з нерухомим майном
1436
5,0
21,3
12,4
10,9
13,5
10,3
6,5
3,6
2,7
12,7
1,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
1650
6,1
16,3
13,2
12,4
6,6
4,0
8,6
7,4
7,4
9,8
8,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1679
3,9
13,3
23,2
20,4
5,5
9,8
10,8
5,5
4,2
1,6
1,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8823
4,1
2,4
2,3
4,6
4,0
4,2
9,3
12,3
16,1
19,3
21,4
Освіта
41222
7,0
9,0
8,7
10,4
11,7
8,7
13,6
10,1
10,6
7,5
2,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20025
7,8
8,3
8,6
14,0
12,7
12,9
15,1
8,2
5,8
4,3
2,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2756
15,0
7,5
6,9
14,5
10,7
10,6
14,3
9,1
6,2
3,4
1,8
Надання інших видів послуг
521
16,1
20,2
17,3
13,3
7,1
3,8
7,7
3,8
5,6
3,8
1,3

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 05 Березня 2020 p.