Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у грудні 2021 року

 
 
Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого
на грудень,
осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до
6500,00
грн
від
6500,01
до
7000,00
грн
від
7000,01
до
8000,00
грн
від
8000,01
до
10000,00
грн
від
10000,01
до
12000,00
грн
від
12000,01
до
15000,00
грн
від
15000,01
до
20000,00
грн
від
20000,01
до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Всього
151408
14,1
9,3
10,0
13,8
9,5
11,3
14,3
7,9
9,8
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
10205
17,6
8,4
11,5
13,6
10,7
10,2
13,3
5,4
9,3
Промисловість
36557
11,3
6,8
8,0
12,9
9,6
13,6
18,4
10,0
9,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1381
15,7
6,6
12,8
10,2
9,2
15,3
15,8
8,0
6,4

Переробна промисловість

27565
12,0
7,3
8,8
13,2
9,2
12,0
17,9
10,0
9,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5426
5,0
5,0
2,6
9,3
10,8
20,4
22,6
12,6
11,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2185
14,9
4,9
8,7
19,8
13,0
16,1
15,4
4,2
3,0
Будівництво
4614
17,3
11,3
12,5
16,6
8,9
10,9
14,0
4,9
3,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
16501
24,8
22,8
25,2
12,5
3,7
2,6
2,8
1,5
4,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
5506
24,9
22,7
14,3
17,7
8,0
5,6
3,7
1,4
1,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
712
34,0
20,6
12,8
11,2
5,8
4,5
7,6
0,4
3,1
Інформація та телекомунікації
934
15,0
14,6
17,4
19,9
12,1
6,4
7,4
3,1
4,1
Фінансова та страхова діяльність
484
14,2
9,7
4,3
14,7
9,3
14,5
12,6
12,0
8,7
Операції з нерухомим майном
883
25,3
18,6
18,6
11,1
7,2
8,5
5,3
2,0
3,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
1722
11,8
8,6
8,4
12,3
12,9
12,8
13,5
7,0
12,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1776
25,4
19,4
13,4
11,7
9,1
7,4
6,9
3,4
3,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
39969
10,0
6,6
6,4
13,6
9,6
12,9
17,5
10,5
12,9
Освіта
11854
9,2
5,2
5,4
12,9
8,8
11,8
18,2
12,7
15,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
18035
12,8
4,8
8,0
16,5
14,6
13,4
12,1
6,6
11,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1312
11,4
5,0
6,2
15,9
18,3
15,9
14,5
5,6
7,2
Надання інших видів послуг
344
36,1
17,7
6,7
13,4
2,6
8,7
9,6
2,6
2,6

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Інформацію оновлено 07 Червня 2022 p.