Доходи та витрати населення Волинської області за ІV квартал 2010 року

 

 

Млн.грн.

Доходи

5112

у тому числі

 

заробітна плата

1659

прибуток та змішаний доход

801

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

2421

з них соціальні допомоги

1338

Витрати та заощадження

5112

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

3943

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

290

з них поточні податки на доходи, майно тощо

211

нагромадження нефінансових активів

251

приріст фінансових активів

520

Наявний доход – всього

3642

у розрахунку на одну особу, грн..

3512,4

Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року)

111,1