Доходи та витрати населення Волинської області за 2011 рік

 
Млн.грн.
Доходи
22584
у тому числі
 
заробітна плата
7254
прибуток та змішаний доход
4724
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
9625
з них соціальні допомоги
5329
Витрати та заощадження
22584
у тому числі
 
придбання товарів та послуг
19576
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти
1114
з них поточні податки на доходи, майно тощо
814
нагромадження нефінансових активів
448
приріст фінансових активів
1082
Наявний доход – всього
17289
у розрахунку на одну особу, грн.
16657,7
Реальний наявний доход

(у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

108,7