Доходи та витрати населення Волинської області

за ІV квартал 2007 року

 

 

Млн.грн.

Доходи

3134

у тому числі

 

заробітна плата

1207

прибуток та змішаний доход

610

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

1198

з них соціальні допомоги

576

Витрати та заощадження

3134

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

2677

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

203

з них поточні податки на доходи, майно тощо

153

нагромадження нефінансових активів

50

приріст фінансових активів

126

Наявний доход – всього

2282

у розрахунку на одну особу, грн.

2200,2

Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року)

109,9