Доходи та витрати населення Волинської області

за ІV квартал 2008 року

 

 

Млн.грн.

Доходи

4081

у тому числі

 

заробітна плата

1517

прибуток та змішаний доход

798

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

1601

з них соціальні допомоги

796

Витрати та заощадження

4081

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

3552

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

251

з них поточні податки на доходи, майно тощо

168

нагромадження нефінансових активів

89

приріст фінансових активів

54

Наявний доход – всього

3009

у розрахунку на одну особу, грн.

2903,6

Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року)

107,5