Доходи та витрати населення Волинської області

за ІV квартал 2009 року

 

 

Млн.грн.

Доходи

4020

у тому числі

 

заробітна плата

1445

прибуток та змішаний доход

743

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

1676

з них соціальні допомоги

970

Витрати та заощадження

4020

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

3600

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

145

з них поточні податки на доходи, майно тощо

129

нагромадження нефінансових активів

256

приріст фінансових активів

–110

Наявний доход – всього

3108

у розрахунку на одну особу, грн..

2998,8

Реальний наявний доход (у % до відповідного періоду попереднього року)

98,9