Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності
 у 1995-2012 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Усього
53
90
103
105
118
150
201
253
319
412
591
773
1013
1380
1427
1692
1994
2339
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
29
54
61
58
59
67
90
106
132
198
273
356
480
652
718
827
1088
1532
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
51
84
103
107
97
118
153
213
260
389
558
652
902
1127
1050
1565
1995
2270
Рибальство, рибництво
45
73
72
70
106
141
203
228
259
300
471
562
713
919
811
880
1175
1428
Промисловість
60
97
109
117
140
204
274
345
431
550
744
929
1188
1575
1597
1951
2429
2712
Добувна промисловість
105
151
190
228
266
303
343
478
498
636
1081
1271
1796
2580
2692
3144
4262
4664
Переробна промисловість
51
84
93
100
123
183
254
316
406
524
686
878
1097
1437
1368
1731
2145
2431
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
91
153
172
179
200
274
348
405
498
610
799
951
1256
1649
1872
2147
2546
2833
Будівництво
69
95
106
115
127
150
225
288
373
499
649
905
1197
1597
1165
1338
1850
2125
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
58
85
103
112
133
177
222
253
279
340
501
666
808
1066
1020
1242
1453
1701
Діяльність готелів та ресторанів
40
62
77
77
86
111
137
154
209
271
343
465
622
742
775
1007
1208
1343
Діяльність транспорту та зв’язку
71
125
139
149
168
242
334
418
504
614
772
948
1184
1551
1658
1927
2311
2509
Фінансова діяльність
129
191
211
243
321
439
535
605
707
843
1065
1447
2131
3026
3201
3720
4271
4715
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
58
104
134
149
170
199
255
320
367
410
567
815
1009
1335
1167
1276
1723
1997
Державне управління
78
158
194
188
208
305
368
459
510
604
972
1367
1580
2164
2130
2301
2640
3068
Освіта
62
107
107
105
122
132
186
221
288
366
555
703
941
1292
1466
1713
1862
2294
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
68
106
117
116
123
130
165
202
257
317
488
610
799
1075
1212
1496
1574
1946
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
51
87
94
99
112
118
159
188
235
293
449
578
766
1085
1246
1551
1691
2164

Примітка. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності.

До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з

2010 року  по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.