Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всього
1692
1994
2339
2580
2721
3291
4047
5849
7324
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
972
1284
1706
2008
2288
3340
4444
6167
7416
Промисловість
1947
2424
2707
2976
3426
4334
5532
7186
9091
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3176
4344
4766
5337
5447
5848
6004
7299
8482
Переробна промисловість
1745
2158
2441
2693
3252
4380
5711
7452
9475
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2208
2656
2971
3241
3501
3906
5247
6620
8185
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1660
1820
2005
2224
2480
3012
3325
4380
5738
Будівництво
1368
1895
2174
2593
2740
3238
4121
5455
7259
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

і мотоциклів

1242
1453
1701
1918
2078
2716
3372
4657
5828
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
1879
2302
2500
2671
2812
3317
3942
5428
7177
Тимчасове розміщування й організація харчування
1007
1207
1344
1406
1523
1941
2794
3843
4552
Інформація та телекомунікації
2037
2285
2610
3042
2908
3278
4183
5701
6986
Фінансова та страхова діяльність
3720
4272
4715
5060
4724
5281
6561
8493
10866
Операції з нерухомим майном
1549
1844
1611
1801
2045
2367
2868
4678
6502
Професійна, наукова та технічна діяльність
1336
2086
2531
2525
2456
2849
3739
5236
5806
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1059
1304
1661
1959
1914
2241
2416
4038
5213
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2308
2642
3071
3315
3248
3653
5016
8303
10979
Освіта
1715
1867
2293
2463
2526
2931
3406
5462
6595
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1493
1567
1940
2089
2190
2581
3021
4522
5211
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1598
1691
2240
2351
2336
2726
3201
4611
5798
Надання інших видів послуг
1002
1363
1975
1604
1920
2340
2728
4146
5210

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 06 Березня 2019 p.